Tullverket

EDI, tillstånd och meddelanden

Här hittar du en lista på de meddelanden ni kan skicka och ta emot via EDI och de tillstånd som krävs. Meddelandena är sorterade utifrån den process de tillhör.

Ska ditt företag agera som ombud behöver du även en ombudsregistering (TVOMB).

Bestäm vilka tillstånd ni ska ansöka om

Ansök först om det eller de tillstånd ert företag behöver innan ni går vidare och testar det valda EDI-systemet.

Om ni redan har ansökt om och fått godkänt att skicka och ta emot EDI-meddelanden och ska komplettera med nya meddelanden och förfaranden så ska ni i vissa fall ansöka om ytterligare tillstånd för EDI för att kunna testa dessa.

Föranmälan


Meddelande

Beskrivning

Tillstånd som krävs

SID

Summarisk införseldeklaration

Tillstånd att lämna elektroniska summariska införseldeklarationer (TVEUS)

 

Import


Meddelanden

Beskrivning

Tillstånd/beslut som krävs

DNU

Importdeklaration enligt normalförfarandet

Tillstånd att lämna elektroniska dokument till Tullverket (TVEUP)


Tillstånd till betalningsanstånd (EUDPO) krävs av den som är betalningsansvarig

DRT

Rättelse av ej klarerad DNU

Tillstånd att lämna elektroniska dokument till Tullverket (TVEUP)


Tillstånd till betalningsanstånd (EUDPO) krävs av den som är betalningsansvarig

DBK

Elektronisk begäran om klarering av DNU eller DRT

Tillstånd att lämna elektroniska dokument till Tullverket (TVEUP)


Tillstånd till betalningsanstånd (EUDPO) krävs av den som är betalningsansvarig

DNK

Importdeklaration enligt normalförfarandet med elektronisk begäran om klarering

Tillstånd att lämna elektroniska dokument till Tullverket (TVEUP)


Tillstånd till betalningsanstånd (EUDPO) krävs av den som är betalningsansvarig

HNU

 Förenklad deklaration

Tillstånd att lämna elektroniska dokument till Tullverket (TVEUP)


Tillstånd till förenklad deklaration (EUSDE)


Tillstånd till betalningsanstånd (EUDPO)

HRT

Rättelse av ej klarerad HNU

Tillstånd att lämna elektroniska dokument till Tullverket (TVEUP)

 

Tillstånd till förenklad deklaration (EUSDE)

 

Tillstånd till betalningsanstånd (EUDPO)

HBK

Elektronisk begäran om klarering av HNU eller HRT

Tillstånd att lämna elektroniska dokument till Tullverket (TVEUP)

 

Tillstånd till förenklad deklaration (EUSDE)

 

Tillstånd till betalningsanstånd (EUDPO)

HNK

Förenklad deklaration med begäran om klarering

Tillstånd att lämna elektroniska dokument till Tullverket (TVEUP)


Tillstånd till förenklad deklaration (EUSDE) - krävs inte av ombud


Tillstånd till betalningsanstånd (EUDPO) krävs av den som är betalningsansvarig

TNU

Kompletterande importdeklaration

Tillstånd att lämna elektroniska dokument till Tullverket (TVEUP)

 

Tillstånd till förenklad deklaration (EUSDE) - krävs inte av ombud

TRT

Rättelse av ej klarerad kompletterande tulldeklaration

Tillstånd att lämna elektroniska dokument till Tullverket (TVEUP)

 

Tillstånd till förenklad deklaration (EUSDE) - krävs inte av ombud

ALI

Anmälan import efter registrering i bokföringen

Tillstånd att lämna elektroniska dokument till Tullverket (TVEUP)

 

Tillstånd till registrering i deklarantens bokföring vid import (EUEIR)

TQN

Kompletterande tulldeklaration efter registrering i bokföringen

Tillstånd att lämna elektroniska dokument till Tullverket (TVEUP)

 

Tillstånd till registrering i deklarantens bokföring vid import (EUEIR)

TQR

Kompletterande tulldeklaration efter registrering i bokföringen, rättelse

Tillstånd att lämna elektroniska dokument till Tullverket (TVEUP)

 

Tillstånd till registrering i deklarantens bokföring vid import (EUEIR)

OMP

Omprövning av klarerade ärenden såsom DNU, DNK, TNU, TQN eller manuellt registrerade ärendenTillstånd att lämna elektroniska dokument till Tullverket (TVEUP)

UTL

Elektronisk utlämningssedel

Tillstånd att ta emot elektronisk utlämningssedel (TVEMU)

 

Tillstånd till tullager (EUCWP, EUCW1 eller EUCW2)

och/eller

Tillstånd till Anläggning för tillfällig lagring (EUTST)

och/eller

Beslut om annan godkänd plats (TVAGP)

ZKH

Klarerade förenklade deklarationer. Genererar ett elektroniskt meddelande för varje förenklad deklaration som blivit klarerad

Tillstånd att lämna elektroniska dokument till Tullverket (TVEUP)

 

Tillstånd att ta emot elektroniska meddelanden om klarerade förenklade deklarationer från Tullverket (TVEKH)

 

Tillstånd till förenklad deklaration (EUSDE) - krävs inte av ombud

ZSK

Svarsmeddelande vid kontroll (ZSK)

Tillstånd att lämna elektroniska dokument till Tullverket


Tillstånd till registrering i deklarantens bokföring vid import (EUEIR)

 

Export

Transitering

Tullager – hänförande till tullagerförfarandet

 

Meddelande

Beskrivning

Tillstånd som krävs

CWDS

Standardtulldeklaration

Tillstånd att lämna elektroniska dokument till Tullverket (TVEUP)

CWDP

Standardtulldeklaration i förväg

Tillstånd att lämna elektroniska dokument till Tullverket (TVEUP)

CWDA

Anmälan av varors ankomst

Tillstånd att lämna elektroniska dokument till Tullverket (TVEUP)

CWDR

Rättning av standardtulldeklaration i förväg

Tillstånd att lämna elektroniska dokument till Tullverket (TVEUP)

CWDC

Begäran om ändring av godtagen/frigjord tulldeklaration

Tillstånd att lämna elektroniska dokument till Tullverket (TVEUP)

CWDF

Frigjord tulldeklaration

Tillstånd att lämna elektroniska dokument till Tullverket (TVEUP)

CWAP 

Ändrade uppgifter i frigjord tulldeklaration

Tillstånd att lämna elektroniska dokument till Tullverket (TVEUP)

Tullager – tillståndshavaren

Anläggning för tillfällig lagring

Övrigt

 

Meddelande

Beskrivning

Tillstånd som krävs

FRA

Fråga status

Tillstånd att lämna elektroniska dokument till Tullverket (TVEUP)

Uppdaterad: 2019-12-02


4000