Tullverket

EDI-system, förteckning över system som fått godkända tester

Den 8 november 2018 fattades beslut om att Tullverket ska upphöra att begära in ”EDI systembeskrivning” samt ”Intyg om säkerhetshantering vid informationsutbyte via EDI”. Beslutet träder i kraft med omedelbar verkan. Nödvändiga uppdateringar i texter, blanketter och beslut kommer att ske löpande. 

Här nedan hittar ni EDI-system, för informationsutbyte med Tullverket, som fått godkänt på tester och där systemleverantören har önskat att få sitt resultat publicerat. Listan presenteras i bokstavsordning.

Godkänt test betyder att Tullverket har godkänt att systemleverantörens slutprov för det specifika meddelandet var korrekt vid testtillfället. Det innebär inte att Tullverket har kontrollerat om det aktuella systemet har några begränsningar. Tullverket har heller inte kontrollerat andra funktioner i systemet utöver att det kan skicka och ta emot meddelanden enligt aktuella specifikationer.

Bestäm vilket EDI-system ni behöver

Ta kontakt med en systemleverantör för att utreda vilket system som passar er bäst eller välj att använda ett egenutvecklat EDI-system. När ni bestämt vilket system ni ska använda kan ni ansöka om EDI-tillstånd. Om du väljer att köpa ett EDI-system tänk på att:

  • Alla moduler som du har behov av ingår i köpet och att de eventuella begränsningar som systemet har inte hindrar dig att skicka eller ta emot den information som krävs.
  • Kontrollera att det finns den funktionalitet du behöver för att kunna lämna korrekta uppgifter. Till exempel funktioner för att:

- aggregera varuposter om du har behov av det

- hantera reservrutiner i systemet

- ge en överblick över "påbörjade - ej avslutade" ärenden

- beräkna till exempel tullvärde och statistiskt värde korrekt

- säkerställa att informationen du ser när du signerar meddelandet verkligen är det som skickas till Tullverket

- tydligt se skillnad på samt kunna skicka ärenden till Tullverkets testmiljö respektive produktionsmiljö

- enkelt förstå status på ärenden och felkoder

  • Om tjänster i systemet hanteras av en tredjepartsleverantör är det ändå alltid innehavaren av EDI-tillståndet som ansvarar även för dessa tjänster gentemot Tullverket. Exempelvis konvertering eller förmedling av EDI-meddelandet.
  • Säkerställa förutsättningar för köp, support, uppdateringar, underhåll (exempelvis certifikatbyten) och utbildning redan innan köpet

System och godkända meddelanden per specifikation

ASSIST4 Customs integration

‌Här hittar du ASSIST4 Customs integration

Godkända meddelanden per specifikation:

TDR050: Import och export
UNU, URT, UKO, UGE
ZEM

Butterfly Vision

Här hittar du Butterfly Vision

Godkända meddelanden per specifikation:

TDR050: Import och export
HNU, HNK, HRT, HBK, DNU, DRT, DBK, DNK, TNU, TRT, UNU, URT, UKO, UGE, UFF, TQN, TQR, OMP
ZEM, UTL
SCTS-NP: Lokalt klareringsförfarande med notering i bokföringen (AviImEx)
ALI inkl. ZSK, ALE
SCTS-CWHOP: Hänförande till tullagerförfarandet
CWDS, CWDP, CWDR, CWDA, CWDC
CWDF, CWAP
SCTS-CWHOA: Tullager - tillståndshavare
CWAC, CWDI
CWRA, CWAA, CWPR
SCTS-TSHOA: Anläggning för tillfällig lagring - tillståndshavare
TSPR

CIS Tull

Här hittar du CIS Tull

Godkända meddelanden per specifikation:

TDR050: Import och export
HNU, HNK, HRT, HBK, DNU, DRT, DBK, DNK, TNU, TRT, UNU, URT, UKO, UGE, UFF, TQN, TQR, OMP
ZEM, UTL, ZKH, ZKB
SCTS-NP:
Lokalt klareringsförfarande med notering i bokföringen (AviImEx) ALI, ALE
ZKL
SCTS-CWHOP: Hänförande till tullagerförfarandet
CWDS, CWDP, CWDR, CWDA, CWDC, 
CWDF, CWAP
SCTS-CWHOA: Tullager - tillståndshavare
CWAC, CWDI 
CWRA, CWAA, CWPR
SCTS-TSHOA: Anläggning för tillfällig lagring - tillståndshavare
TSPR

CIS Tull ASP

Här hittar du CIS Tull ASP

Godkända meddelanden per specifikation:

TDR050: Import och export
DNU, DRT, DBK, DNK, HNU, HNK, HRT, HBK, TNU, TRT, UNU, URT, UKO, UGE, UFF, TQN, TQR, OMP
ZEM, UTL, ZKH, ZKB
SCTS-NP: Lokalt klareringsförfarande med notering i bokföringen (AviImEx) ALI, ALE
ZKL
SCTS-CWHOP:  Hänförande till tullagerförfarandet
CWDS, CWDP, CWDR, CWDA, CWDC, 
CWDF, CWAP
SCTS-CWHOA: Tullager - tillståndshavare
CWAC, CWDI 
CWRA, CWAA, CWPR
SCTS-TSHOA: Anläggning för tillfällig lagring - tillståndshavare
TSPR

CMD TDS

Här hittar du CMD TDS

Godkända meddelanden per specifikation:

TDR050: Import och export
HNU, HNK, HRT, HBK, DNU, DRT, DBK, DNK, TNU, TRT, UNU, URT, UKO, UGE, UFF, TQN, TQR, OMP
ZEM
UTL
SCTS-CWHOP: Hänförande till tullagerförfarandet
CWDS, CWDP, CWDR, CWDA, CWDC
CWDF, CWAP

SCTS-CWHOA: Tullager - tillståndshavare
CWDI

CTDS

Här hittar du CTDS

Godkända meddelanden per specifikation:

TDR050: Import och export
DNU, DRT, DBK, DNK, HNU, HNK, HRT, HBK, TNU, TRT, UNU, URT, UKO, UGE, UFF, TQN, TQR, OMP, ZEM
UTL
SCTS-NP: Lokalt klareringsförfarande med notering i bokföringen (AviImEx)
ALI, ALE
SCTS-CWHOP: Hänförande till tullagerförfarandet
CWDS,CWDP, CWDR, CWDA, CWDC
CWDF, CWAP

CustomsWare

Här hittar du CustomsWare

Godkända meddelanden per specifikation:

TDR050: Import och export
DNU, DRT, DBK, DNK, HNU, HNK, HRT, HBK, TNU, TRT,  UNU, URT, UKO, UGE, TQN, TQR, OMP
ZEM
SCTS-NP: Lokalt klareringsförfarande med notering i bokföringen (AviImEx)
ALI, ALE

DSG GCT

Här hittar du DSG GCT

Godkända meddelanden per specifikation:

TDR050: Import och export
HNU, HNK, HRT, HBK, DNU, DRT, DBK, DNK, TNU, TRT, UNU, URT, UKO, UGE, UFF, TQN, TQR, OMP
ZEMUTL, ZKH, ZKB
SCTS-NP: Lokalt klareringsförfarande med notering i bokföringen (AviImEx)
ALI inkl. ZSK, ALEZKL
SCTS-CWHOP: Hänförande till tullagerförfarandet
CWDS, CWDP, CWDR, CWDA, CWDC, 
CWDF, CWAP
SCTS-CWHOA: Tullager - tillståndshavare
CWAC, CWDI
CWRA, CWAA, CWPR
SCTS-TSHOA: Anläggning för tillfällig lagring - tillståndshavare
TSPR

DSG GCT ASP

Här hittar du DSG GCT ASP

Godkända meddelanden per specifikation:

TDR050: Import och export
HNU, HNK, HRT, HBK, DNU, DBK, DRT, DNK, TNU, TRT, UNU, UKO, URT, UGE, UFF, TQN, TQR, OMP, ZEM, UTL, ZKH, ZKB 
SCTS-NP: Lokalt klareringsförfarande med notering i bokföringen (AviImEx)
ALI inkl. ZSK, ALE
ZKL
SCTS-CWHOP: Hänförande till tullagerförfarandet
CWDS, CWDP, CWDR, CWDA, CWDC, 
CWDF, CWAP
SCTS-CWHOA: Tullager - tillståndshavare
CWAC, CWDI
CWRA, CWAA, CWPR
SCTS-TSHOA: Anläggning för tillfällig lagring - tillståndshavare
TSPR

DSG-ICS

Här hittar du DSG-ICS

Godkända meddelanden per specifikation:

SCTS-AIS: Import Control System (ICS) 
IE315, IE313, IE323 (SID)

EdiCom Transport

Här hittar du EdiCom Transport

Godkända meddelanden per specifikation:

TDR050:
HNU, HNK, HRT, HBK, DNU, DRT, DBK, DNK, TNU, TRT, UNU, URT, UGE, UFF, TQN, TQR, OMP ZEM, UTL, ZKH, ZKB
SCTS-NP: Lokalt klareringsförfarande med notering i bokföringen (AviImEx)
ALI inklusive ZSK, ALE
ZKL
SCTS-CWHOP:  Hänförande till tullagerförfarandet
CWDS, CWDP, CWDR, CWDA, CWDC, 
CWDF, CWAP
SCTS-CWHOA: Tullager – tillståndshavare
CWPR
SCTS-TSHOA: Anläggning för tillfällig lagring - tillståndshavare
TSPR

EmmaSPED

Här hittar du EmmaSPED

Godkända meddelanden per specifikation:

TDR050: Import och export
HNU, HNK, HRT, HBK, DNU, DRT, DNK, DBK, TNU, TRT, UNU, URT, UKO, UGE, UFF, TQN, TQR, OMP ZEM, UTL, ZKH, ZKB

SCTS-AIS: Import Control System (ICS) 
IE315, IE313, IE323 (SID)

SCTS-NP: Lokalt klareringsförfarande med notering i bokföringen (AviImEx)
ALE, ZKL

SCTS-CWHOP: Hänförande till tullagerförfarandet
CWDS, CWDP, CWDR, CWDA, CWDC
CWDF, CWAP

SCTS-CWHOA: Tullager - tillståndshavare
CWAC, CWDI
CWRA, CWAA, CWPR

SCTS-TSHOA: Anläggning för tillfällig lagring - tillståndshavare
TSPR

TDR310: Transitering
Normalförfarande, Förenklat förfarande godkänd avsändare, Förenklat förfarande godkänd mottagare

ICS via Conex

Här hittar du ICS via Conex

Godkända meddelanden per specifikation:

SCTS-AIS: Import Control System (ICS) 
IE315, IE313, IE323 (SID)

KSD CWW

Här hittar du KSD CWW

Godkända meddelanden per specifikation:

TDR050: Import och export
HNU, HNK, HRT, HBK, DNU, DRT, DBK, DNK, TNU, TRT, UNU, URT, UKO, UGE, UFF, TQN, TQR, OMP ZEM, UTL, ZKH, ZKB
SCTS-NP: Lokalt klareringsförfarande med notering i bokföringen (AviImEx)
ALI, ZSK, ALE

KSD-ICS

Här hittar du KSD-ICS

Godkända meddelanden per specifikation:

SCTS-AIS: Import Control System (ICS)
IE315, IE313, IE323 (SID)

KSD TFL

Här hittar du KSD TFL

Godkända meddelanden per specifikation:

TDR050: Import och export
HNU, HNK, HRT, HBK, DNU, DRT, DBK, DNK, TNU, TRT, UNU, URT, UKO, UGE, UFF, TQN, TQR, OMP
ZEM, UTL, ZKH, ZKB 
SCTS-NP: Lokalt klareringsförfarande med notering i bokföringen (AviImEx)
ALI inklusive ZSK, ALE
ZKL
SCTS-CWHOP: Hänförande till tullagerförfarandet
CWDS, CWDP, CWDR, CWDA, CWDC, 
CWDF, CWAP
SCTS-CWHOA: Tullager - tillståndshavare
CWAC, CWDI
CWRA, CWAA, CWPR
SCTS-TSHOA: Anläggning för tillfällig lagring - tillståndshavare
TSPR

LIS

Här hittar du LIS

Godkända meddelanden per specifikation:

TDR050: Import och export
HNU, HNK, HRT, HBK, DNU, DRT, DBK, DNK, TNU, TRT, UNU, URT, UKO, UGE, UFF, TQN, TQR, OMP
ZEM
UTL, ZKH, ZKB
SCTS-NP: Lokalt klareringsförfarande med notering i bokföringen (AviImEx)
ALI, ALE
ZKL
SCTS-CWHOP: Hänförande till tullagerförfarandet
CWDS, CWDP, CWDR, CWDA, CWDC
CWDF, CWAP
SCTS-CWHOA: Anläggning för tillfällig lagring - tillståndshavare
CWAC, CWDI
CWRA, CWAA, CWPR
SCTS-TSHOA: Anläggning för tillfällig lagring - tillståndshavare
TSPR
TDR310: Transitering
Normalförfarande
Förenklat förfarande godkänd avsändare
Förenklat förfarande godkänd mottagare

MC

Här hittar du MC

Godkända meddelanden per specifikation:

TDR050: Import och export
HNU, HNK, HRT, HBK, DNU, DBK, DRT, DNK, TNU, TRT, UNU, URT, UKO, UGE, UFF, TQN, TQR, OMP
ZEM, UTL, ZKH, ZKB
SCTS-NP: Lokalt klareringsförfarande med notering i bokföringen (AviImEx)
ALI inkl. ZSK, ALE
SCTS-CWHOP: Hänförande till tullagerförfarandet
CWDS, CWDP, CWDR, CWDA, CWDC
CWDF, CWAP
SCTS-CWHOA: Tullager - tillståndshavare
CWAC, CWDI
CWRA, CWAA, CWPR

MIC-CUST

Här hittar du MIC-CUST

Godkända meddelanden per specifikation:

TDR050: Import och export
HNU, HNK, HRT, HBK, DNU, DRT, DBK, DNK, TNU, TRT, UNU, URT, UKO, UGE, UFF, TQN, TQR, OMP
ZEM
ZKH
SCTS-NP: Lokalt klareringsförfarande med notering i bokföringen (AviImEx)
ALI, ALE
ZKL

ProTeria Tull

Här hittar du ProTeria Tull

Godkända meddelanden per specifikation:

TDR050: Import och export
HNU, HNK, HRT, HBK, DNU, DRT, DBK, DNK, TNU, TRT, UNU, URT, UKO, UGE, UFF, TQN, TQR, OMP
ZEM
UTL, ZKH
SCTS-NP: Lokalt klareringsförfarande med notering i bokföringen (AviImEx)
ALI, ALE

SCTS-AIS: Import Control System (ICS)
IE315, IE313, IE323 (SID)

TDR310: Transitering
Normalförfarande, Förenklat förfarande godkänd avsändare, Förenklat förfarande godkänd mottagare

SAP GTS

Här hittar du SAP GTS

Godkända meddelanden per specifikation:

TDR050: Import och export
HNU, HNK, HRT, HBK, DNU, DBK, DRT, DNK, TNU, TRT, UNU, URT, UKO, UGE, OMP
ZEM
UTL, ZKH
SCTS-CWHOP: Hänförande till tullagerförfarandet
CWDS, CWDC
CWDF, CWAP

SOGET ICS

Här hittar du SOGET ICS

Godkända meddelanden per specifikation:

SCTS-AIS: Import Control System (ICS) 
IE315, IE313, IE323 (SID)

SYSPED TDS

Här hittar du SYSPED TDS

Godkända meddelanden per specifikation:

TDR050: Import och export
HNU, HNK, HRT, HBK, DNU, DRT, DBK, DNK, TNU, TRT, UNU, URT, UKO, UGE, UFF, TQN, TQR, OMP
ZEM
UTL

TIS

Här hittar du TIS

Godkända meddelanden per specifikation:

TDR050: Import och export
DNU, DRT, DBK, DNK, HNU, HNK, HRT, HBK, TNU, TRT, UNU, URT, UKO, UGE, UFF, TQN, TQR, OMP
ZEM, UTL, ZKH, ZKB
SCTS-NP: Lokalt klareringsförfarande med notering i bokföringen (AviImEx)
ALI inkl. ZSK, ALE
ZKL
SCTS-CWHOP:  Hänförande till tullagerförfarandet
CWDS, CWDP, CWDR, CWDA, CWDC
CWDF, CWAP
SCTS-CWHOA: Tullager - tillståndshavare
CWAC, CWDI
CWRA, CWAA, CWPR
SCTS-TSHOA:
TSPR

TDR310: Transitering
Normalförfarande
Förenklat förfarande godkänd avsändare
Förenklat förfarande godkänd mottagare

TLS

Här hittar du TLS

Godkända meddelanden per specifikation:

TDR050: Import och export
HNU, HNK, HRT, HBK, DNU, DBK, DRT, DNK, TNU, TRT, UNU, UKO, URT, UGE, UFF, TQN, TQR, OMP
ZEM, UTL, ZKH, ZKB
SCTS-AIS: Import Control System (ICS) 
IE315, IE313, IE323 (SID)
SCTS-NP: Lokalt klareringsförfarande med notering i bokföringen (AviImEx)
ALI inkl. ZSK, ALE
ZKL
SCTS-CWHOP: Hänförande till tullagerförfarandet
CWDS, CWDP, CWDR, CWDA, CWDC, 
CWDF, CWAP
SCTS-TSHOA: Anläggning för tillfällig lagring - tillståndshavare
TSPR

WEBClear TDS

Här hittar du WEBClear TDS

Godkända meddelanden per specifikation:

TDR050: Import och export
HNU, HNK, HRT, HBK, DNU, DRT, DBK, DNK, TNU, TRT, UNU, URT, UKO, UGE, UFF, TQN, TQR, OMP
ZEM
UTL
SCTS-CWHOP: Hänförande till tullagerförfarandet
CWDS, CWDP, CWDR, CWDA, CWDC
CWDF, CWAP

SCTS-CWHOA: Tullager - tillståndshavare
CWDI

ZODIAK GE

Här hittar du ZODIAK GE

Godkända meddelanden per specifikation:

SCTS-AIS: Import Control System (ICS) 
IE315, IE313, IE323 (SID)


Uppdaterad: 2020-06-17


4000