Tullverket

EDI-system, förteckning över system som fått godkända tester

Den 8 november 2018 fattades beslut om att Tullverket ska upphöra att begära in ”EDI systembeskrivning” samt ”Intyg om säkerhetshantering vid informationsutbyte via EDI”. Beslutet träder i kraft med omedelbar verkan. Nödvändiga uppdateringar i texter, blanketter och beslut kommer att ske löpande. 

Här nedan hittar ni EDI-system, för informationsutbyte med Tullverket, som fått godkänt på tester och där systemleverantören har önskat att få sitt resultat publicerat. Listan presenteras i bokstavsordning.

Godkänt test betyder att Tullverket har godkänt att systemleverantörens slutprov för det specifika meddelandet var korrekt vid testtillfället. Det innebär inte att Tullverket har kontrollerat om det aktuella systemet har några begränsningar. Tullverket har heller inte kontrollerat andra funktioner i systemet utöver att det kan skicka och ta emot meddelanden enligt aktuella specifikationer.

Bestäm vilket EDI-system ni behöver

Ta kontakt med en systemleverantör för att utreda vilket system som passar er bäst eller välj att använda ett egenutvecklat EDI-system. När ni bestämt vilket system ni ska använda kan ni ansöka om EDI-tillstånd. Om du väljer att köpa ett EDI-system tänk på att:

  • Alla moduler som du har behov av ingår i köpet och att de eventuella begränsningar som systemet har inte hindrar dig att skicka eller ta emot den information som krävs.
  • Kontrollera att det finns den funktionalitet du behöver för att kunna lämna korrekta uppgifter. Till exempel funktioner för att:

- aggregera varuposter om du har behov av det

- hantera reservrutiner i systemet

- ge en överblick över "påbörjade - ej avslutade" ärenden

- beräkna till exempel tullvärde och statistiskt värde korrekt

- säkerställa att informationen du ser när du signerar meddelandet verkligen är det som skickas till Tullverket

- tydligt se skillnad på samt kunna skicka ärenden till Tullverkets testmiljö respektive produktionsmiljö

- enkelt förstå status på ärenden och felkoder

  • Om tjänster i systemet hanteras av en tredjepartsleverantör är det ändå alltid innehavaren av EDI-tillståndet som ansvarar även för dessa tjänster gentemot Tullverket. Exempelvis konvertering eller förmedling av EDI-meddelandet.
  • Säkerställa förutsättningar för köp, support, uppdateringar, underhåll (exempelvis certifikatbyten) och utbildning redan innan köpet

System

Godkända meddelanden per teknisk specifikation

ASSIST4 Customs integration

TDR050: Import och export

UNU, UBK, UKO, UGE
ZEM

Butterfly Vision

TDR050: Import och export

HNU, HNK, HRT, HBK, DNU, DRT, DBK, DNK, TNU, TRT, UNU, URT, UBK, UKO, UGE, Utökat UGE, UFF, TQN, TQR, OMP

ZEM, UTL

SCTS-NP: Lokalt klareringsförfarande med notering i bokföringen (AviImEx)
ALI inkl. ZSK, ALE

SCTS-CWHOP: Hänförande till tullagerförfarandet

CWDS, CWDP, CWDR, CWDA, CWDC
CWDF, CWAP

SCTS-CWHOA: Tullager - tillståndshavare

CWAC, CWDI

CWRA, CWAA, CWPR

SCTS-TSHOA: Anläggning för tillfällig lagring - tillståndshavare
TSPR

CIS Tull

TDR050: Import och export
HNU, HNK, HRT, HBK, DNU, DRT, DBK, DNK, TNU, TRT, UNU, URT, UBK, UKO, UGE, UFF, TQN, TQR, OMP
ZEM

UTL, ZKH, ZKB

SCTS-NP:
Lokalt klareringsförfarande med notering i bokföringen (AviImEx)ALI, ALE

SCTS-CWHOP: Hänförande till tullagerförfarandet
CWDS, CWDP, CWDR, CWDA, CWDC, 
CWDF, CWAP
SCTS-CWHOA: Tullager - tillståndshavare
CWAC, CWDI 
CWRA, CWAA, CWPR

SCTS-TSHOA: Anläggning för tillfällig lagring - tillståndshavare
TSPR

CIS Tull ASP

TDR050: Import och export
DNU, DRT, DBK, DNK, HNU, HNK, HRT, HBK, TNU, TRT, UNU, URT, UKO, UBK, UGE, UFF, TQN, TQR, OMP
ZEM

UTL, ZKH, ZKB

SCTS-NP: Lokalt klareringsförfarande med notering i bokföringen (AviImEx)

ALI, ALE

SCTS-CWHOP:  Hänförande till tullagerförfarandet
CWDS, CWDP, CWDR, CWDA, CWDC, 
CWDF, CWAP
SCTS-CWHOA: Tullager - tillståndshavare
CWAC, CWDI 
CWRA, CWAA, CWPR

SCTS-TSHOA: Anläggning för tillfällig lagring - tillståndshavare
TSPR

CMD TDS

TDR050: Import och export
HNU, HNK, HRT, HBK, DNU, DRT, DBK, DNK, TNU, TRT, UNU, URT, UBK, UKO, UGE, UFF, TQN, TQR, OMP
ZEM

UTL

SCTS-CWHOP: Hänförande till tullagerförfarandet
CWDS, CWDP, CWDR, CWDA, CWDC
CWDF, CWAP

CTDS

TDR050: Import och export

DNU, DRT, DBK, DNK, HNU, HNK, HRT, HBK, TNU, TRT, UNU, URT, UBK, UKO, UGE, UFF, TQN, TQR, OMP

ZEM

UTL

SCTS-NP: Lokalt klareringsförfarande med notering i bokföringen (AviImEx)
ALI, ALE

SCTS-CWHOP: Hänförande till tullagerförfarandet
CWDS,CWDP, CWDR, CWDA, CWDC
CWDF, CWAP

CustomsWare

TDR050: Import och export

DNU, DRT, DBK, DNK, HNU, HNK, HRT, HBK, TNU, TRT,  UNU, URT,  TQN, TQR, OMP
SCTS-NP:
Lokalt klareringsförfarande med notering i bokföringen (AviImEx)
ALI, ALE

DSG GCT

TDR050: Import och export
HNU, HNK, HRT, HBK, DNU, DRT, DBK, DNK, TNU, TRT, UNU, URT, UBK, UKO, UGE, UFF, TQN, TQR, OMP
ZEM

UTL, ZKH, ZKB

SCTS-NP: Lokalt klareringsförfarande med notering i bokföringen (AviImEx)
ALI inkl. ZSK, ALE

ZKL

SCTS-CWHOP: Hänförande till tullagerförfarandet
CWDS, CWDP, CWDR, CWDA, CWDC, 
CWDF, CWAP

SCTS-CWHOA: Tullager - tillståndshavare
CWAC, CWDI
CWRA, CWAA, CWPR

SCTS-TSHOA: Anläggning för tillfällig lagring - tillståndshavare
TSPR

DSG GCT ASP

TDR050: Import och export
HNU, HNK, HRT, HBK, DNU, DBK, DRT, DNK, TNU, TRT, UNU, UBK, UKO, URT, UGE, UFF, TQN, TQR, OMP

ZEM, UTL, ZKH, ZKB 

SCTS-NP: Lokalt klareringsförfarande med notering i bokföringen (AviImEx)
ALI inkl. ZSK, ALE
ZKL

SCTS-CWHOP: Hänförande till tullagerförfarandet
CWDS, CWDP, CWDR, CWDA, CWDC, 
CWDF, CWAP

SCTS-CWHOA: Tullager - tillståndshavare
CWAC, CWDI
CWRA, CWAA, CWPR

SCTS-TSHOA: Anläggning för tillfällig lagring - tillståndshavare
TSPR

DSG-ICS

SCTS-AIS: Import Control System (ICS) 

IE315, IE313, IE323 (SID)

EdiCom Transport

TDR050:
HNU, HNK, HRT, HBK, DNU, DRT, DBK, DNK, TNU, TRT, UNU, URT, UBK, UGE, UFF, TQN, TQR, OMP
ZEM

UTL, ZKH, ZKB

SCTS-NP:
Lokalt klareringsförfarande med notering i bokföringen (AviImEx)ALI inklusive ZSK, ALE
ZKL

SCTS-CWHOP:  Hänförande till tullagerförfarandet
CWDS, CWDP, CWDR, CWDA, CWDC, 
CWDF, CWAP

SCTS-CWHOA: Tullager – tillståndshavare
CWPR

SCTS-TSHOA: Anläggning för tillfällig lagring - tillståndshavare
TSPR

EMMA Sped

TDR050: Import och export

HNU, HNK, HRT, HBK, DNU, DRT, DNK, TNU, TRT, UNU, URT, UBK, UKO, UGE, UFF, TQN, TQR, OMP ZEM

UTL, ZKH, ZKB

SCTS-AIS: Import Control System (ICS) 

IE315, IE313, IE323 (SID)

SCTS-NP: Lokalt klareringsförfarande med notering i bokföringen (AviImEx)

ALE

ZKL

SCTS-CWHOP: Hänförande till tullagerförfarandet
CWDS, CWDP, CWDR, CWDA, CWDC
CWDF, CWAP

SCTS-CWHOA: Tullager - tillståndshavare
CWAC, CWDI
CWRA, CWAA, CWPR

SCTS-TSHOA: Anläggning för tillfällig lagring - tillståndshavare
TSPR

ICS via Conex

SCTS-AIS: Import Control System (ICS) 

IE315, IE313, IE323 (SID

KSD CWW

TDR050: Import och export

HNU, HNK, HRT, HBK, DNU, DRT, DBK, DNK, TNU, TRT, UNU, URT, UBK, UKO, UGE, UFF, TQN, TQR, OMP
ZEM

UTL, ZKH, ZKB

SCTS-NP:
Lokalt klareringsförfarande med notering i bokföringen (AviImEx)

ALI

ZSK

ALE

KSD-ICS

SCTS-AIS: Import Control System (ICS) 

IE315, IE313, IE323 (SID)

KSD TFL

TDR050: Import och export

HNU, HNK, HRT, HBK, DNU, DRT, DBK, DNK, TNU, TRT, UNU, URT, UBK, UKO, UGE, UFF, TQN, TQR, OMP
ZEM

UTL, ZKH, ZKB 

SCTS-NP:
Lokalt klareringsförfarande med notering i bokföringen (AviImEx)ALI inklusive ZSK, ALE
ZKL

SCTS-CWHOP: Hänförande till tullagerförfarandet
CWDS, CWDP, CWDR, CWDA, CWDC, 
CWDF, CWAP

SCTS-CWHOA: Tullager - tillståndshavare
CWAC, CWDI
CWRA, CWAA, CWPR

SCTS-TSHOA: Anläggning för tillfällig lagring - tillståndshavare
TSPR

LIS

TDR050: Import och export
HNU, HNK, HRT, HBK, DNU, DRT, DBK, DNK, TNU, TRT, UNU, URT, UBK, UKO, UGE, UFF, TQN, TQR, OMP
ZEM

UTL, ZKH, ZKB

SCTS-NP: Lokalt klareringsförfarande med notering i bokföringen (AviImEx)
ALI, ALE
ZKL

SCTS-CWHOP: Hänförande till tullagerförfarandet
CWDS, CWDP, CWDR, CWDA, CWDC
CWDF, CWAP

SCTS-TSHOA: Anläggning för tillfällig lagring - tillståndshavare
TSPR

MC

TDR050: Import och export
HNK, DNU, DBK, DRT, DNK, TNU, TRT, UNU, URT, UGE, UFF, TQN, TQR, OMP
ZEM

UTL, ZKH, ZKB

SCTS-NP: Lokalt klareringsförfarande med notering i bokföringen (AviImEx)
ALI inkl. ZSK, ALE

SCTS-CWHOP: Hänförande till tullagerförfarandet
CWDS, CWDP, CWDR, CWDA, CWDC
CWDF, CWAP

SCTS-CWHOA: Tullager - tillståndshavare
CWAC, CWDI
CWRA, CWAA, CWPR

MIC-CUST

TDR050: Import och export
HNU, HNK, HRT, HBK, DNU, DRT, DBK, DNK, TNU, TRT, UNU, URT, UBK, UKO, UGE, UFF, TQN, TQR, OMP
ZEM

ZKH

SCTS-NP: Lokalt klareringsförfarande med notering i bokföringen (AviImEx)
ALI, ALE
ZKL

ProTeria Tull

TDR050: Import och export
HNU, HNK, HRT, HBK, DNU, DRT, DBK, DNK, TNU, TRT, UNU, URT, UBK, UKO, UGE, UFF, TQN, TQR, OMP
ZEM

UTL, ZKH

SCTS-NP: Lokalt klareringsförfarande med notering i bokföringen (AviImEx)
ALI, ALE

SAP GTS

TDR050: Import och export
HNU, HNK, HRT, HBK, DNU, DBK, DRT, DNK, TNU, TRT, UNU, URT, UGE, OMP
ZEM

UTL, ZKH

SCTS-CWHOP: Hänförande till tullagerförfarandet
CWDS, CWDC
CWDF, CWAP

SOGET ICS

SCTS-AIS: Import Control System (ICS) 
IE315, IE313, IE323 (SID)

SYSPED TDS

TDR050: Import och export
HNU, HNK, HRT, HBK, DNU, DRT, DBK, DNK, TNU, TRT, UNU, URT, UKO, UGE, UFF, TQN, TQR, OMP
ZEM

UTL

TIS

TDR050: Import och export
DNU, DRT, DBK, DNK, HNU, HNK, HRT, HBK, TNU, TRT, UNU, URT, UKO, UBK, UGE, UFF, TQN, TQR, OMP
ZEM

UTL, ZKH, ZKB

SCTS-NP: Lokalt klareringsförfarande med notering i bokföringen (AviImEx)
ALI inkl. ZSK, ALE
ZKL

SCTS-CWHOP:  Hänförande till tullagerförfarandet
CWDS, CWDP, CWDR, CWDA, CWDC
CWDF, CWAP

SCTS-CWHOA: Tullager - tillståndshavare
CWAC, CWDI
CWRA, CWAA, CWPR

SCTS-TSHOA:

TSPR

TLS

TDR050: Import och export
HNU, HNK, HRT, HBK, DNU, DBK, DRT, DNK, TNU, TRT, UNU, UBK, UKO, URT, UGE, UFF, TQN, TQR, OMP
ZEM

UTL, ZKH, ZKB

SCTS-AIS: Import Control System (ICS) 
IE315, IE313, IE323 (SID)

SCTS-NP: Lokalt klareringsförfarande med notering i bokföringen (AviImEx)
ALI inkl. ZSK, ALE
ZKL

SCTS-CWHOP: Hänförande till tullagerförfarandet
CWDS, CWDP, CWDR, CWDA, CWDC, 
CWDF, CWAP

SCTS-TSHOA: Anläggning för tillfällig lagring - tillståndshavare
TSPR

WEBClear

TDR050: Import och export
HNU, HNK, HRT, HBK, DNU, DRT, DBK, DNK, TNU, TRT, UNU, URT, UBK, UKO, UGE, UFF, TQN, TQR, OMP
ZEM

UTL

SCTS-CWHOP: Hänförande till tullagerförfarandet

CWDS, CWDP, CWDR, CWDA, CWDC
CWDF, CWAP

ZODIAK GE

SCTS-AIS: Import Control System (ICS) 
IE315, IE313, IE323 (SID)


Uppdaterad: 2019-05-27


4000