Tullverket

Slutprov för uppgiftslämnare NCTS

Innan ditt företag får skicka och ta emot meddelanden i produktion måste du utföra slutprov i företagstestmiljön. Företaget ska göra slutprov för de meddelanden som avses att användas i produktion. Förändringar av befintliga samt nya slutprov publiceras på denna sida.

När slutproven är utförda med förväntat resultat meddelar du detta till EDI-testfunktionen med e-post. Ange företagets organisationsnummer, slutprov nr, tull-id samt vilket system/version som är installerad.  Vid kontakt med EDI-testfunktionen ange alltid det incidentnummer (INC) som du fått med informationen om företagets tillstånd. När slutproven är godkända får du en bekräftelse med e-post. Via post får företaget sedan ett beslut om produktionsmedgivande och kan efter detta börja skicka och ta emot ärenden, under förutsättning att övriga villkor är uppfyllda.

Kontakta EDI-funktionen med e-post.

Läs mer om produktionsmedgivande.

Förteckning över de tullkontor som är behöriga för gemenskapstransitering eller gemensam transitering:

Europeiska kommissionens tullkontorslista

NCTS ärendegång EDIZIP

Exempel på felkoderPDF (2005-02-04)

Slutprov

Slutrovsinformation NCTSPDF (2013-05-16)

Slutprov normalförfarande, version 2.0.6ZIP (2016-04-29)

Slutprov godkänd avsändare, version 2.0.6ZIP (2017-08-23)

Slutprov godkänd mottagare, version 2.0.3ZIP (2010-02-24)

(Frivilliga testfall)

Testfall säkerhetsuppgifter, version 2.0.6ZIP (2019-03-13)

TIR-transitering för NCTS

Testfall TIR-transitering NCTS, version 2.0.2PDF (2010-02-24)

Testscenario NCTS TIR, version 2.0.1 PDF(2009-03-23)
PDF

Frågor eller problem?

Vid frågor eller problem under testperioden kan ni vända er till IT-support antingen genom att ringa eller att skicka e-post till EDI-testfunktionen.

Uppdaterad: 2019-03-15


4000