Tullverket

Slutprov för uppgiftslämnare NCTS

Innan ditt företag får skicka och ta emot meddelanden i produktion måste du utföra slutprov i företagstestmiljön. Företaget ska göra slutprov för de meddelanden som avses att användas i produktion. Förändringar av befintliga samt nya slutprov publiceras på denna sida.

Meddela EDI-testfunktionen när slutproven är utförda med förväntat resultat. Ange

  • företagets organisationsnummer
  • slutprov nr
  • tull-id
  • vilket system/version som är installerad.

Vid kontakt med EDI-testfunktionen ange alltid det incidentnummer (INC) som följer med informationen om företagets tillstånd. När slutproven är godkända skickas en bekräftelse med e-post. Via post får företaget sedan ett beslut om produktionsmedgivande och kan efter detta börja skicka och ta emot ärenden, under förutsättning att övriga villkor är uppfyllda.

Kontakta EDI-funktionen

Produktionsmedgivande.

Förteckning över de tullkontor som är behöriga för gemenskapstransitering eller gemensam transitering:

Europeiska kommissionens tullkontorslista

NCTS ärendegång EDIPDF

Exempel på felkoderPDF (2005-02-04)

Uppgifter som ska användas vid tester med eget material, version 1.0PDF (2020-01-07)

Slutprov

Förenklat testförfarande version 1.1PDF

Slutprov

I de fall ni testar både för normalförfarande och godkänd avsändare är det tillräckligt att scenario nummer 1 för normalförfarandet genomförs för att få tillstånd för normalförfarandet.

Normalförfarande (2016-04-29)

Slutprov NF 1PDF
Slutprov NF 2PDF
Slutprov NF 3PDF
Slutprov NF 4PDF
Slutprov NF 5PDF
Slutprov NF 6PDF
Slutprov NF 7PDF
Slutprov NF 8PDF
Slutprov NF 9PDF
Slutprov NF 10PDF

Förenklat förfarande – godkänd avsändare (2017-08-23)

Slutprov GA 1PDF
Slutprov GA 2PDF
Slutprov GA 3PDF
Slutprov GA 4PDF
Slutprov GA 5PDF
Slutprov GA 6PDF
Slutprov GA 7PDF
Slutprov GA 8PDF
Slutprov GA 9PDF
Slutprov GA 10PDF
Slutprov GA 11PDF
Slutprov GA 12PDF

För slutprov avseende godkänd avsändare ska transiteringsföljedokumenten (TAD och LoI) skickas in i original för granskning av utskrifter samt streckkodsverifiering. Utskrifterna ska skrivas ut enkelsidigt. Märk kuvertet med ärendenummer och skicka till:

Tullverket
It-avdelningen, EDI-test
Aurorum 3
977 75 Luleå

Förenklat förfarande – godkänd mottagare (2010-02-24)

Slutprov GM 1PDF
Slutprov GM 2PDF
Slutprov GM 3PDF
Slutprov GM 4PDF
Slutprov GM 5PDF
Slutprov GM 6PDF
Slutprov GM 7PDF
Slutprov GM 8PDF

Frivilliga testfall

Frågor eller problem?

Kontakta EDI-testfunktionen

Uppdaterad: 2020-07-31


4000