Tullverket

EDI – Företagstestmiljö, förutsättningar och tester

Den 8 november 2018 fattades beslut om att Tullverket ska upphöra att begära in ”EDI systembeskrivning” samt ”Intyg om säkerhetshantering vid informationsutbyte via EDI”. Beslutet träder i kraft med omedelbar verkan. Nödvändiga uppdateringar i texter, blanketter och beslut kommer att ske löpande.

Tullverket erbjuder en företagstestmiljö där innehavaren av ett EDI-tillstånd kan utföra egna tester och slutprov. Företaget har möjlighet att testa nya och gamla meddelanden med sitt eget material dygnet runt under obegränsad tid.

När ditt företag fått tillstånd till elektronisk uppgiftslämning finns möjligheten att skicka testärenden till Tullverkets företagstestmiljö under förutsättning att företaget har:

  • EDI-tillstånd för aktuellt flöde som ska testas. Startdatum för testerna framgår av tillståndet.
  • Fått lösenord av Tullverket för kommunikationsplats och lösenord för UNB/kuvert.

Att tänka på vid test mot företagstestmiljön:

  • Använd alltid testflagga, (testindikator 1) så meddelandet hanteras i Tullverkets företagstestmiljö istället för produktionsmiljö.
  • Inga stora filer, batchar eller volymtester får skickas i företagstestmiljön.
  • Vid eventuella motsägningar mellan exempelfiler, testfall och de tekniska specifikationerna är det de tekniska specifikationerna som gäller.
  • Det är viktigt att efter avslutad test ta bort testindikatorn för att gå över till produktionsmiljön.

Om du är osäker hör med din systemleverantör om det finns eventuella begränsningar i din programvara att skicka testärenden samtidigt med produktionsärenden.

För att uppgiftslämnare ska få produktionsmedgivande krävs att ett antal slutprov utförs med godkänt resultat.

Produktionsmedgivande för EDI

Slutprov för uppgiftslämnare används av uppgiftslämnare som gör tester med ett godkänt system.

Slutprov för uppgiftslämnare

Slutprov för uppgiftslämnare NCTS används av företag som utvecklar transitsystem och uppgiftslämnare som gör tester med transitsystem.

Slutprov för uppgiftslämnare NCTS

För systemutvecklare som vill få sina godkända tester för EDI-meddelanden publicerade  krävs att ett antal slutprov utförs med godkänt resultat. 

Slutprov för systemutvecklare

Meddela EDI-testfunktionen med e-post när slutproven är utförda med förväntat resultat. Ange företagets organisationsnummer, slutprov nr, tull-id samt vilket system/version som är installerad.  Vid kontakt med EDI-testfunktionen ange alltid det incidentnummer (INC) som följer med informationen om företagets tillstånd.

Meddela EDI-testfunktionen med e-post.

Frågor eller problem?

Kontakta EDI-testfunktionen.

Uppdaterad: 2020-07-06


4000