Tullverket

Ansök om EDI-anslutning

EDI står för Electronic Data Interchange, elektroniskt informationsutbyte. För att ett företag ska kunna använda EDI för att deklarera krävs tillstånd av Tullverket. Företaget måste även få tekniskt och formellt godkännande för anslutningen av sitt EDI-system till Tullverkets EDI-system.

För att kunna skicka och ta emot EDI-meddelanden måste företaget:

1. Välja EDI-system för att skicka EDI-meddelanden

Ditt företag kan välja att antingen köpa in ett system som genomgått godkända tester eller utveckla ett eget. I tillståndsansökan ska de tekniska förutsättningarna för EDI-systemets kommunikation med Tullverket anges.

Se lista med EDI-system som fått godkända tester.

2. Ansöka om tillstånd för de meddelanden ert företag behöver

Innan ditt företag kan använda det valda EDI-systemet måste du ha rätt tillstånd. Det finns olika tillstånd beroende på vilka meddelande du vill utbyta via EDI. Även vid kompletteringar av befintligt tillstånd kan du komma behöva ansöka om fler tillstånd.

Läs om vilka tillstånd som behövs för vilka meddelandeutbyten på sidan EDI - tillstånd och meddelanden.

3. Anmäla kontaktperson som fått fullmakt för att hantera signeringscertifikat och beställ signeringscertifikat

I samband med att företaget ansöker om tillstånd till EDI måste ni anmäla en eller flera kontaktpersoner som fått fullmakt för att hantera signeringscertifikat. Observera att de allra flesta företag behöver installera två typer av signeringscertifikat från Tullverket för sin EDI-lösning, Företagets signeringscertifikat och Tullverkets signeringscertifikat. De här länkarna gäller även för de företag som behöver förnya signeringscertifikat.

Anmäl kontaktperson och läs mer om olika typer av signeringscertifikat.

Beställ och installera signeringscertifikat.

4. Testa EDI-systemet mot Tullverkets system

När företaget har fått tillstånd måste EDI-kommunikationen mellan Tullverket och företaget testas och de meddelanden företaget tänker använda. Tänk på att skicka in tillståndsansökan först och avvakta besked från Tullverket innan ni går vidare och testar.

Läs mer om tester och slutprov.

5. Få produktionsmedgivande

Produktionsmedgivande beviljas inte förrän testprocessen och övriga villkor är uppfyllda. Om företaget ska använda ett system som genomgått godkända tester gör ni slutprov för de meddelanden ni avser att använda.

Läs mer om produktionsmedgivande.

För systemleverantörer

Om du är systemleverantör kan du inte få ett produktionsmedgivande. För att få sina godkända tester för EDI-meddelanden publicerade av Tullverket krävs ett godkänt resultat på ett antal slutprov för aktuellt flöde.

Läs mer under EDI för systemutvecklare.

Uppdaterad: 2019-12-02


4000