Tullverket

Reservrutiner för ALE- och ALI-meddelanden via EDI

Här får du veta vad du ska göra om du har råkat ut för driftstörningar och behöver skicka in ALE-meddelanden eller ALI-meddelande till Tullverket via EDI.

Samma reservrutiner gäller för både import och export.

Gör en manuell anmälan

Skicka in en generell anmälan om att ni har driftstörningar på ditt företag och att du vill kunna frigöra gods under tiden som stoppet varar. Anmälan ska innehålla uppgifter om:

 1. ditt företags namn
 2. ditt företags Eori-nummer
 3. anledningen till driftsstoppet och om det ligger i företagets system eller i kommunikationen mellan ditt företag och Tullverkets mottagningsfunktion
 4. hur lång tid stoppet beräknas vara.

Mejla anmälan till eh.aviimex.reservrutiner@tullverket.se.

Du får sedan ett frigörandebeslut via e-post. Beslutet gäller för alla de sändningar som du annars skulle ha aviserat under den tid som driftstörningen varar. 

I den kompletterande tulldeklarationen behöver du hänvisa till en notering i bokföringen (nib) enligt tulldeklarationshandledning för TQN respektive UFF.

När du tillämpar den här reservrutinen kan du inte göra någon efterhandsregistrering av ALE- eller ALI-meddelanden.

Vid export

Du kan inte heller skriva ut några exportföljedokument (EAD). Använd istället något av följande dokument:

 1. exportföljedokument för lokalt klareringsförfarande EAD-LKF utan MRN
 2. en utskrift av en registrering i deklarantens bokföring
 3. ett dokument enligt rutinerna och anvisningarna i övergångsförordningen. Det kan vara något av följande:
  - ett enhetsdokument (ED) som du kompletterar med ett dokument för säkerhets- och skyddsuppgifter som motsvarar förlagan i bilaga J1 samt en varupostförteckning för säkerhets- och skyddsuppgifter som motsvarar förlagan i J2
  - ett enhetsdokument för export och säkerhetsuppgifter (ESS) som motsvarar förlagan i bilaga I1 och en varupostförteckning för säkerhets- och skyddsuppgifter som motsvarar förlagan i bilaga I2.

Du behöver stämpla dokumentet med ett stämpelavtryck enligt bilaga 62 i tillämpningskodexen samt med uttrycket FÖRENKLAD EXPORT i fält 44.

Anmäl när driften är igång igen

Kom ihåg att anmäla när den normala driften är igång igen. Mejla anmälan till eh.aviimex.reservrutiner@tullverket.se.

Uppdaterad: 2016-10-13Captcha * (obligatorisk)