Tullverket

EDI testmaterial för transitering (NCTS)

Europeiska kommissionens tullkontorslista förteckning över de tullkontor som är behöriga för gemenskapstransitering eller gemensam transitering.

Guidelines för transiteringsföljedokumentet (Accompanying Document)ZIP

Lista över koder och beskrivningar av de dokumenttyper som är giltiga för NCTS fas 4PDF
Lista över tidigare dokument som kan anges i NCTS fas 4PDF

Arbetsdokument

ArbetsdokumentZIP
NCTS ärendegång EDIZIP
Printing guidelines för transiterings-/säkerhetsföljedokumentet (TSAD och TSLoI)ZIP
Materialet är framtaget under utveckling och vid tester av Tullverkets system. Inga garantier eller ansvar lämnas för innehållet och dess riktighet eller för eventuella framtida uppdateringar.

Korrigeringar

Transit Företagsapplikation bilaga 2PDF
TDR 310 nationell uppdateringPDF

TIR-transiteringar

TIR-transiteringar inom EU - förändringarPDF

Testmaterial

Information om testverksamhetenPDF (2013-05-16)
Information om nya och uppdaterade testfallPDF (2009-03-23)
Scenarier normalförfarandeZIP, 2.0.6 (2016-04-29)
Scenarier godkänd avsändareZIP, 2.0.6 (2017-08-23)
Scenarier godkänd mottagareZIP, 2.0.3 (2010-02-24)
Scenarier security7z-komprimerad fil, 2.0.5 (2014-11-05)
Exempel på felkoderPDF (2005-02-04)
Förpackningskoder, UN recommendation No. 21PDF
EDIFACT-exempel normalförfarandeZIP, 2.0.2 (2010-02-24)
EDIFACT-exempel godkänd avsändareZIP, 2.0.2 (2010-02-24)
EDIFACT-exempel godkänd mottagareZIP, 2.0.2 (2010-02-24)
EDIFACT-exempel securityZIP, 2.0.4 (2014-11-05)
Scenario TIR normalförfarandePDF, 2.0.2 (2010-02-24)
Testscenario NCTS TIRPDF, 2.0.1 (2009-03-23)
EDIFACT-exempel TIR normalförfarandePDF, 2.0.3 (2013-08-28)
Testscenario NCTS-TIR CarnetZIP, 2.1.0 (2017-08-23)

Frågor eller problem?

Vid frågor eller problem under testperioden kan ni vända er till IT-support antingen genom att ringa eller att skicka e-post till EDI-testfunktionen.

Uppdaterad: 2017-08-23Captcha * (obligatorisk)