Tullverket

EDI testmaterial för import, export och föranmälan

Information för er som avser att testa er EDI-kommunikation med Tullverket.

Testmaterialet är framtaget under utveckling och vid tester av Tullverkets system. Inga garantier eller ansvar lämnas för innehållet och dess riktighet eller för eventuella framtida uppdateringar. Vid eventuella motsägningar mellan filerna och de tekniska specifikationerna är det de tekniska specifikationerna som gäller.

Testfall - utökade valideringar

Vi har tagit fram några testfall för dig som vill informera och se hur valideringarna fungerar. Testerna är frivilliga. Samtliga testfall kan köras i företagstestmiljön. När ni testat färdigt, kom ihåg att gå över till TDS produktionsmiljö!

Export testfall

För respektive åtgärd finns ett korrekt testfall som ska tas emot utan fel, samt ett felaktigt testfall som ska generera de nya samt förändrade svarskoderna.

  1. Dual use - korrekt och ska tas emotPDF
  2. Dual use - felaktigtPDF
  3. Dual use samt varor/teknik som omfattas av restriktioner - felaktigtPDF
  4. Kvicksilver - korrekt och ska tas emotPDF
  5. Kvicksilver - felaktigtPDF
  6. Avfall med ozonnedbrytande ämnen samt varor med ozonnedbrytande ämnen - korrekt och ska tas emotPDF
  7. Avfall med ozonnedbrytande ämnen samt varor med ozonnedbrytande ämnen - felaktigtPDF
  8. Varor med ozonnedbrytande ämnen - korrekt och ska tas emotPDF
  9. Varor med ozonnedbrytande ämnen - felaktigtPDF

Import testfall

Tre korrekta testfall som berör importvalideringarna

Export

Frågor eller problem?

Vid frågor eller problem under testperioden kan ni vända er till IT-support antingen genom att ringa eller att skicka e-post till EDI-testfunktionen.

Uppdaterad: 2017-10-27Captcha * (obligatorisk)