Tullverket

EDI slutprov 

Slutprovsinformation för er som avser att kommunicera med Tullverket via EDI.

Innan ni får skicka och ta emot meddelanden i produktion måste ni testa och utföra slutprov. När era slutprov är godkända får ni ett produktionsmedgivande och kan börja skicka och ta emot era ärenden under förutsättning att övriga villkor är uppfyllda.

Tullager

Slutprovsinformation Hänförande till tullagerförfarandet, version 1.2PDF (2018-01-25) 
Slutprov CWDS, version 1.2PDF (2018-05-04)
Slutprov CWDP, CWDA, version 1.2PDF (2018-05-04)

Slutprovsinformation Tillståndshavare tullager, version 1.2PDF PDF(2018-05-04)
Slutprov CWRA version 1.2PDF (2018-05-04)
Slutprov CWPR, version 1.1PDF (2018-05-04)
Slutprov CWDI, version 1.1PDF (2018-05-04)

Anläggning för tillfällig lagring

Medgivande om bortförande – Tillståndshavare

Slutprovsinformation Anläggning för tillfällig lagring, medgivande om bortförande 1.0PDF (januari 18)  
Slutprov TSPR, version 1.1PDF (2018-05-04)

Testinformation

Tester ImportmomsPDF (december 2014)
Tester av meddelanden import och exportPDF (september 2012)
Förenklat testförfarandePDF
Tester för meddelande ALI och TQNPDF (januari 2014)
Tester för meddelande OMPPDF
Tester för meddelande ALE och UFFPDF (februari 2013)
Tester för meddelande UGE inklusive ZEM och utskrift EADPDF (juli 2013)

Import (slutprov)

Normalförfarande med FF1-kod 4200
DNU/DNKPDF, version 2.0.13
DRT - rätta valfri uppgift
DBK - skapa ett ärende med egna uppgifter

Förenklat deklarationsförfarande, tulldeklaration med ej momsregistrerad deklarant
HNU/HNKPDF, version 2.0.4
HRT - rätta valfri uppgift
HBK - skapa ett ärende med egna uppgifter

Förenklat deklarationsförfarande, kompletterande tulldeklaration med ej momsregistrerad deklarant
TNUPDF, version 2.0.8
TRT - rätta valfri uppgift

Omprövning
OMP - utför slutprovet för DNK, skapa sedan OMP med egna uppgifter

Lokalt klareringsförfarande import, anmälan
Slutprov ALI,PDF version 1.0
Slutprov ALI med ZSKPDF, version 1.0

Lokalt klareringsförfarande import, kompletterande tulldeklaration med ej momsregistrerad deklarant
TQNPDF, version 2.0.9
TQR, rätta valfri uppgift

Normalförfarande med momsregistrerad deklarant
DNU/DNKPDF, version 1.0.0

Normalförfarande med momsregistrerad mottagare och där ombudet måste agera som indirekt ombud
DNK/DNUPDF, version 1.0.0

Förenklat deklarationsförfarande med momsregistrerad deklarant
HNUPDF, version 1.0.0

Förenklat deklarationsförfarande, kompletterande deklaration med momsregistrerad deklarant
TNUPDF, version 1.0.1

Lokalt klareringsförfarande import, kompletterande tulldeklaration med momsregistrerad deklarant
TQNPDF, version 1.0.1

Export (slutprov)

Normalförfarande
UNUPDF, version 3.0.3 (2015-11-30)
URT - rätta valfri uppgift
UKO - skapa ett ärende med egna uppgifter

Förenklat förfarande, godkänd exportör
UGE inkl ZEM,PDF version 3.0.4 (2015-11-30)

Lokalt klareringsförfarande export, underrättelse
Slutprov ALEPDF, version 2.2 (2013-02-14)

Lokalt klareringsförfarande export, kompletterande tulldeklaration
UFFPDF, version 3.0.3 (2012-12-13)

Rättelsemeddelanden, import och export 

Vid test av HNU, TNU, DNU, TQN, DNU och UNU testas också minst ETT exempel på en rättelse (HRT, TRT, DRT, TQR eller URT).

Elektroniska tjänster import/export

Elektronisk utlämningssedel, UTL
Testinformation UTLPDF

Elektroniskt meddelande om klarerad förenklad deklaration, ZKH
Testinformation ZKHPDF

Elektroniskt klareringsbevis export, ZKB och ZKL
För test av ZKB och ZKL kontakta EDI-testfunktionen.

Summarisk införseldeklaration (ICS/ENS)

Testinformation SIDPDF (januari 2014)
Flödesbeskrivning AIS-ICSPDF version 1.0 (2010-07-29)
EDIFACT-exempel7z-komprimerad fil version 4.0 (2014-11-12)
Slutprov ICS och Final tests for ICS7z-komprimerad fil version 5.0 (2014-11-12)

Frågor eller problem?

Vid frågor eller problem under testperioden kan ni vända er till it-support antingen genom att ringa eller att skicka e-post till EDI-testfunktionen.

Uppdaterad: 2018-08-31Captcha *