Tullverket

Tekniska förutsättningar för EDI

Här hittar du som är systemutvecklare eller programleverantör alla tekniska förutsättningar för utbyte av EDI-meddelanden med Tullverket.

De EDI-meddelanden som skickas använder det standardiserade formatet EDIFACT eller XML och kommunikationsprotokollet OFTP mellan företagets affärssystem och Tullverkets system. Informationsutbytet sker med hjälp av strukturerade meddelanden för automatisk bearbetning i datorsystem.

EDI – tekniska specifikationer

Här hittar du tekniska specifikationer för EDI-meddelanden för import, export, transit och föranmälan. Specifikationerna beskriver vad meddelanden ska innehålla och hur de ska vara uppbyggda.

Läs mer om EDI – tekniska specifikationer

EDI – säkerhet

Tullverket använder ett PKI-baserat säkerhetskoncept för det elektroniska informationsutbytet via EDI.

Läs mer om EDI – säkerhet

EDI – kommunikation

Tullverket tillhandahåller i dagsläget möjligheten att lämna uppgifter elektroniskt via TCP/IP över internet.

Läs mer om EDI – kommunikation

Information till systemutvecklare

På denna sida läggs kontinuerligt ut information som kan vara till hjälp vid utvecklande av EDI-system.

Läs mer om EDI för systemutvecklare

Frågor eller problem?

Vid frågor eller problem kan ni vända er till it-support antingen genom att ringa eller att skicka e-post till EDI-testfunktionen.

Uppdaterad: 2017-06-01Captcha * (obligatorisk)