Tullverket

Beställning av företagets signeringscertifikat

På den här sidan finns information om hur ni beställer företagets signeringscertifikat för att kunna sända meddelanden via EDI till Tullverket. Den här informationen gäller både för företag som vill börja använda EDI och företag som redan använder EDI men behöver förnya sitt certifikat. Företag som byter system kan också behöva beställa ett nytt signeringscertifikat för företag.

Beställning av nytt företagets signeringscertifikat kan endast göras av någon av företagets kontaktpersoner för signeringscertifikat. Läs mer om vad som gäller för kontaktpersonerna och hur ni anmäler kontaktpersoner på denna sida.

Det är viktigt att Tullverket har rätt e-postadresser registrerade för kontaktpersonerna för att kunna utfärda certifikatet och för att ni ska nås av påminnelser och andra meddelanden från Tullverket.

Utan giltigt företagets signeringscertifikat kommer alla EDI-meddelanden att avvisas i Tullverkets system, vilket får till följd att företagets godsflöde stannar. Se därför till att ni har rutiner som säkerställer att ni beställer nytt certifikat i tid. Certifikatet är giltigt i 14 månader räknat från datumet då det utfärdades.

Observera att de allra flesta företag behöver ha två typer av signeringscertifikat från Tullverket för sin EDI-lösning, Företagets signeringscertifikat och Tullverkets signeringscertifikat.

Instruktion för beställning av företagets signeringscertifikat

Den här instruktionen gäller både för företag som beställer signeringscertifikat för första gången och för företag som förnyar signeringscertifikat.

Certifikatbeställning
För varje nytt certifikat måste en ny CSR-fil skapas

 • Instruktion hur du skapar en CSR-fil får du av din systemleverantör.
 • Skicka in CSR-filens innehåll i klartext via e-post till edi.certifikat@tullverket.se. Ange företagets namn och Eori-nummer i e-postens ämnesrad.
 • Kopiera in CSR-filens innehåll i ett dokument med rubriken "Beställning av signeringscertifikat". Ange företagets namn och Eori-nummer. Skriv ut dokumentet, skriv under det (kontaktpersonens namnteckning + namnförtydligande) och skicka in det per post till:
  Tullverkets IT-avdelning
  EDI-certifikat
  Aurorum 3
  977 75  LULEÅ
  Detta moment är nödvändigt för att Tullverket juridiskt ska kunna koppla kontaktpersonen till det utfärdade signeringscertifikatet.
 • När korrekta dokument inkommit, skickas bekräftelse att beställningen är mottagen till kontaktpersonens registrerade e-postadress. Bekräftelsen innehåller en engångskod.
 • Svara på e-postmeddelandet och ange engångskoden.
 • När Tullverket tagit emot svaret utfärdas certifikatet och skickas till kontaktpersonens e-postadress.

Frågor eller problem?

Vid frågor eller problem kan ni vända er till IT-support 0771-520 520 eller skicka e-post till edi.certifikat@tullverket.se.

Uppdaterad: 2017-01-25Captcha * (obligatorisk)