Tullverket

Signeringscertifikat och anmälan av kontaktperson

I samband med att ett företag ansöker om något av tillstånden till elektroniskt informationsutbyte måste företaget anmäla en kontaktperson som fått fullmakt att hantera signeringscertifikat för företagets räkning. Här finns information om de olika signeringscertifikat som behövs för att ett företag ska kunna skicka och ta emot meddelanden via EDI. Längst ner på sidan finns även information om hur man anmäler kontaktpersoner.

Tullverket använder ett PKI-baserat säkerhetskoncept för det elektroniska informationsutbytet via EDI. Det innebär att företagen behöver olika signeringscertifikat för att informationsutbytet ska fungera säkert.

Observera att de allra flesta företag behöver ha två typer av signeringscertifikat från Tullverket för sin EDI-lösning, Företagets signeringscertifikat och Tullverkets signeringscertifikat.

Företagets signeringscertifikat och Tullverkets signeringscertifikat – föranmälan, import, export och transit

För att kunna sända meddelanden till Tullverket behöver företaget ett giltigt signeringscertifikat som används för att signera meddelanden till Tullverket. Detta certifikat kallas Företagets signeringscertifikat (kallas även signeringscertifikat för företaget).

Gå direkt till sidan där ni beställer Företagets signeringscertifikat


För att ta emot meddelanden från Tullverket behöver ni också Tullverkets signeringscertifikat, som vi använder för att signera meddelanden vi sänder till er.

Tullverkets signeringscertifikat finns att ladda ner från sidan http://ca.tullverket.se/ca/.

Se EDI-säkerhet för mer information

Signeringscertifikatens giltighetstid

Både Företagets signeringscertifikat och Tullverkets signeringscertifikat har en giltighetstid på 14 månader och måste alltså bytas ut regelbundet. Företagets signeringscertifikat gäller från det datum Tullverket utfärdat det. Cirka 8 veckor innan certifikatet går ut får de kontaktpersoner som företaget anmält en påminnelse via e-post.

Utan giltigt Företagets signeringscertifikat kommer alla EDI-meddelanden att avvisas i Tullverkets system, vilket får till följd att företagets godsflöde stannar. Se därför till att ni har rutiner som säkerställer att ni beställer nytt certifikat i tid.

När Tullverket byter ut sitt signeringscertifikat meddelas detta också via e-post till alla anmälda kontaktpersoner för signeringscertifikat. Information om när Tullverkets signeringscertifikat byts, publiceras även på tullverket.se.

Företag som enbart tar emot meddelanden från Tullverket – UTL och ZKB

Företag som enbart tar emot meddelanden om elektronisk utlämningssedel (UTL) och klareringsbevis export (ZKB) behöver endast ladda ner och installera Tullverkets signeringscertifikat i sitt EDI-system.

Tullverket rekommenderar även dessa företag att anmäla en eller flera kontaktpersoner för signeringscertifikat, eftersom Tullverket skickar en påminnelse via e-post till anmälda kontaktpersoner när en ny version av Tullverkets signeringscertifikat finns tillgängligt på webbplatsen för nedladdning.

Anmälan och ansvar – kontaktperson för signeringscertifikat

En kontaktperson för signeringscertifikat ansvarar för att

  • beställa nytt Företagets signeringscertifikat när giltighetstiden är på väg att gå ut (Observera att endast en anmäld kontaktpersoner har behörighet att beställa certifikat till företaget)
  • ta emot och installera certifikaten i företagets EDI-system
  • ta emot information som rör certifikaten via e-post från Tullverket. (Tullverket skickar t.ex. information innan giltighetstiden för Företagets signeringscertifikat går ut och när en ny version av Tullverkets signeringscertifikat finns tillgänglig för nedladdning på tullverket.se.)

Kontaktpersoner för företag som endast använder Tullverkets signeringscertifikat (dvs. företag som enbart tar emot UTL-, och ZKB-meddelanden) får information via e-post om när en ny version av Tullverkets signeringscertifikat finns tillgänglig för nedladdning på tullverket.se.

Tullverket rekommenderar att företag anmäler fler än en kontaktperson, för att inte hamna i ett personberoende och riskera att missa t.ex. påminnelser om uppdateringar.

Anmälan av kontaktpersoner för signeringscertifikat görs av behörig firmatecknare på blankett Tv 404.35, se länk till blankett längre ner på denna sida.

Använd samma blankett (Tv 404.35) när ni gör förändringar som rör kontaktpersonerna.

  • Om en kontaktperson byter e-postadress ska den nya e-postadressen anmälas.
  • Om ni byter kontaktperson för signeringscertifikat ska den nya anmälas. Samtidigt avanmäler ni den som ska avaktiveras.

Frågor eller problem?

Vid frågor eller problem kan ni vända er till IT-support 0771-520 520 eller skicka e-post till edi.certifikat@tullverket.se.

Uppdaterad: 2017-08-10Captcha * (obligatorisk)