Tullverket

Produktionsmedgivande för EDI

Ditt företag får ett produktionsmedgivande av Tullverket när ni har slutfört testprocessen av EDI-systemet och uppfyllt övriga villkor.

Ett produktionsmedgivande innebär att meddelanden är godkända i test och kan skickas i produktion på aktuell teknisk bilaga, under förutsättning att nödvändiga verksamhetstillstånd är giltiga och andra villkor är uppfyllda.

Produktionsmedgivandet är knutet till en teknisk bilaga och tillhörande tillstånd för EDI.

I produktionsmedgivandet kan du se när ni får börja skicka meddelanden till Tullverkets produktionsmiljö eller, om det är aktuellt för ditt företag, när ni kan börja ta emot meddelanden.

För vissa utgående prenumerationsmeddelanden från Tullverket krävs även andra registreringar i Tullverkets system för att företaget ska kunna ta emot meddelandena i produktion. I dessa fall kommer du vanligtvis överens med Tullverket om vilken dag kopplingen ska ske.

Villkor för produktionmedgivande

  • Inskickat intyg om säkerhetshantering
  • Rätt EDI-tillstånd. Läs mer om tillstånd för EDI.
  • Företag som har ett egenutvecklat EDI-system eller ett system som inte har genomgått Tullverkets prövning ska även upprätta en systembeskrivning för de meddelanden som ska sändas. Systembeskrivningen ska granskas och godkännas av Tullverket.

Villkor för produktionssättning av prenumerationsmeddelanden

Elektronisk utlämningssedel UTL

Produktionsmedgivande utfärdas när minst en godslokalkod är anmäld för registrering. Företaget kan lägga till eller ta bort godslokalkoder efterhand utan att det påverkar produktionsmedgivandets giltighet. Godslokalkod för UTL anmäls på blankett Begäran om komplettering/ borttag av godslokalkoder för tillstånd att ta emot utlämningssedel (UTL).

Ladda ner blanketten Begäran om komplettering/ borttag av godslokalkoder för tillstånd att ta emot utlämningssedel (UTL), 404.20Word.

Ladda ner blanketten Begäran om komplettering/ borttag av godslokalkoder för tillstånd att ta emot utlämningssedel (UTL), 404.20PDF.

Klarerad förenklad deklaration ZKH

Produktionsmedgivande utfärdas när minst en deklarant är anmäld för registrering. Meddelandena kan även tas emot av en tredje part för ditt företags räkning. Mottagaren av meddelandet kan lägga till eller ta bort deklaranter efterhand utan att det påverkar produktionsmedgivandets giltighet. Om tredje part ska ta emot ZKH meddelanden anmäls detta på blanketten Beställning av elektroniskt meddelande om klarerad förenklad deklaration (ZKH).

Ladda ner blanketten Beställning av elektroniskt meddelande om klarerad förenklad deklaration (ZKH), 404.12Word.

Ladda ner blanketten Beställning av elektroniskt meddelande om klarerad förenklad deklaration (ZKH), 404.12PDF.

Klareringsbevis export ZKB och ZKL

Produktionsmedgivande utfärdas när lastplatskod är registrerad för registrering och tillståndet TVEKB är utfärdat. Företaget kan lägga till eller ta bort lastplatskoder efterhand utan att det påverkar produktionsmedgivandets giltighet.

Meddelanden för tullager och tillfällig lagring CWRA/CWAA, CWPR och TSPR

Produktionsmedgivande utfärdas efter godkända tester men för att företaget ska kunna ta emot meddelandet i produktion behöver godslokalkod anmälas och registreras till respektive meddelanden. Meddelandena kan även tas emot av en tredje part för ditt företags räkning. Registrering av godslokalkod anmäls på blanketten Beställning av prenumeration på elektronisk meddelande – CWPR, CWRA/CWAA, TSPR från Tullverkets EDI-system, Tv404.21.

Ladda ner blanketten Beställning av prenumeration på elektronisk meddelande – CWPR, CWRA/CWAA, TSPR från Tullverkets EDI-system, 404.21Word.

Exempel på ifylld blankett.PDF

Tänk på att ändringar i företagets lagertillstånd gällande godslokalkod kan påverka registreringen för meddelandena UTL, CWPR, CWRA och TSPR. Ändringar eller kompletteringar för registrering av dessa meddelanden ska anmälas separat till Tullverket.

Från test till produktion

Det är mycket viktigt att ni efter avslutade tester tar bort testindikatorn och går över till produktionsmiljön. Tänk på att informera alla som använder företagstestmiljön om det här.

Uppdaterad: 2018-02-08Captcha *