Tullverket

EDI, tillstånd och meddelanden

Denna sida innehåller en lista på de meddelanden ni kan skicka och ta emot via EDI, och de tillstånd som krävs. Meddelandena är sorterade utifrån föranmälan, tullager, import, export och transitering.

Nedan hittar ni en lista med information om vilka EDI-meddelanden som finns och vad de betyder. I listans högerkolumn finns en förteckning över de tillstånd du behöver för att kunna skicka och ta emot EDI-meddelanden i produktion. Ska ditt företag agera som ombud behöver du även en ombudsregistering (TVOMB).

Bestäm vilka tillstånd ni ska ansöka om

Ansök först om det eller de tillstånd ert företag behöver innan ni går vidare och testar det valda EDI-systemet.

För att börja skicka och ta emot EDI-meddelanden måste företaget ansöka om tillstånd att lämna elektroniska dokument till Tullverket (TVEUP).

Om ni redan har ansökt om och fått godkänt att skicka och ta emot EDI-meddelanden och ska komplettera med nya meddelanden så ska ni begära komplettering av tillstånd att lämna elektroniska dokument till Tullverket.

Instruktionerna hur du ska begära komplettering av tillstånd att lämna elektroniska dokument till Tullverket

 

Föranmälan

Meddelande

Beskrivning

Tillstånd som krävs

SID

Summarisk införseldeklaration

Tillstånd att lämna elektroniska summariska införseldeklarationer (TVEUS)

 

Import

Meddelanden

Beskrivning

Tillstånd som krävs

DNU

Importdeklaration enligt normalförfarandet

Tillstånd att lämna elektroniska dokument till Tullverket (TVEUP)

 

Tillstånd till betalningsanstånd (EUDPO) krävs av den som är betalningsansvarig

DRT

Rättelse av ej klarerad DNU

Tillstånd att lämna elektroniska dokument till Tullverket (TVEUP)

 

Tillstånd till betalningsanstånd (EUDPO) krävs av den som är betalningsansvarig

DBK

Elektronisk begäran om klarering av DNU eller DRT

Tillstånd att lämna elektroniska dokument till Tullverket (TVEUP)

 

Tillstånd till betalningsanstånd (EUDPO) krävs av den som är betalningsansvarig

DNK

Importdeklaration enligt normalförfarandet med elektronisk begäran om klarering

Tillstånd att lämna elektroniska dokument till Tullverket (TVEUP)

 

Tillstånd till betalningsanstånd (EUDPO) krävs av den som är betalningsansvarig

HNU

 Förenklad deklaration

Tillstånd att lämna elektroniska dokument till Tullverket (TVEUP)

 

Tillstånd till förenklad deklaration (EUSDE)

 

Tillstånd till betalningsanstånd (EUDPO)

HRT

Rättelse av ej klarerad HNU

Tillstånd att lämna elektroniska dokument till Tullverket (TVEUP)

 

Tillstånd till förenklad deklaration (EUSDE)

 

Tillstånd till betalningsanstånd (EUDPO)

HBK

Elektronisk begäran om klarering av HNU eller HRT

Tillstånd att lämna elektroniska dokument till Tullverket (TVEUP)

 

Tillstånd till förenklad deklaration (EUSDE)

 

Tillstånd till betalningsanstånd (EUDPO)

HNK

Förenklad deklaration med begäran om klarering

Tillstånd att lämna elektroniska dokument till Tullverket (TVEUP)

 

Tillstånd till förenklad deklaration (EUSDE)- krävs inte av ombud

 

Tillstånd till betalningsanstånd (EUDPO) krävs av den som är betalningsansvarig

TNU

Kompletterande importdeklaration

Tillstånd att lämna elektroniska dokument till Tullverket (TVEUP)

 

Tillstånd till förenklad deklaration (EUSDE) - kräv inte av ombud

TRT

Rättelse av ej klarerad kompletterande tulldeklaration

Tillstånd att lämna elektroniska dokument till Tullverket (TVEUP)

 

Tillstånd till förenklad deklaration (EUSDE) - krävs inte av ombud

ALI

ALI skickas till Tullverket när en tulldeklaration upprättas i form av en notering i bokföringen för varor som ankommer på en transitering eller vid uttag från tullager

Tillstånd att lämna elektroniska dokument till Tullverket (TVEUP)

 

Lokalt klareringsförfarande vid import, notering i bokföringen (TVTKF)

TQN

Kompletterande deklaration efter lokalt klareringsförfarande vid övergång till fri omsättning

Tillstånd att lämna elektroniska dokument till Tullverket (TVEUP)

 

Lokalt klareringsförfarande vid import, notering i bokföringen (TVTKF)

TQR

Rättelse av ej klarerad TQN

Tillstånd att lämna elektroniska dokument till Tullverket (TVEUP)

 

Lokalt klareringsförfarande vid import, notering i bokföringen (TVTKF)

OMP

Omprövning av klarerade ärenden såsom DNU, DNK, TNU, TQN eller manuellt registrerade ärendenTillstånd att lämna elektroniska dokument till Tullverket (TVEUP)

UTL

Elektronisk utlämningssedel

Tillstånd att ta emot elektronisk utlämningssedel (TVEMU)

 

Tillstånd till tullager (EUCWP, EUCW1, EUCW2 eller EUTST)

ZKH

Klarerade förenklade deklarationer. Genererar ett elektroniskt meddelande för varje förenklad deklaration som blivit klarerad

Tillstånd att lämna elektroniska dokument till Tullverket (TVEUP)

 

Tillstånd att ta emot elektroniska meddelanden om klarerade förenklade deklarationer från Tullverket (TVEKH)

 

Tillstånd till förenklad deklaration (EUSDE) - krävs inte av ombud

 

 

Export

Meddelande

Beskrivning

Tillstånd som krävs

UNU

Normalförfarande export

Tillstånd att lämna elektroniska dokument till Tullverket (TVEUP)

URT

Normalförfarande export, rättelse av ej klarerad UNU

Tillstånd att lämna elektroniska dokument till Tullverket (TVEUP)

UKO

Komplettering av ej klarerad UNU eller URT

Tillstånd att lämna elektroniska dokument till Tullverket (TVEUP)

UGE

Lokalt klareringsförfarande export (godkänd exportör)

Tillstånd att lämna elektroniska dokument till Tullverket (TVEUP) 

 

Lokalt klareringsförfarande för export (TVGEX)

 

Tillstånd att ta emot elektroniskt exportmedgivande (TVZEM)

ZEM

Elektroniskt exportmedgivande

Tillstånd att lämna elektroniska dokument till Tullverket (TVEUP)

 

Tillstånd att ta emot elektroniskt exportmedgivande (TVZEM)

ALE

Meddelandet ALE ska skickas till Tullverket när en tulldeklaration i form av en notering i bokföringen är upprättad och sändningen är tillgänglig för kontroll.

​​Tillstånd att lämna elektroniska dokument till Tullverket (TVEUP)

 

Lokal klareringsförfarande export med notering i bokföringen, tillstånd (TVLKE)

UFF

Kompletterande deklaration efter lokalt klareringsförfarande export med notering i bokföringen

Tillstånd att lämna elektroniska dokument till Tullverket (TVEUP)

 

Lokal klareringsförfarande export med notering i bokföringen, tillstånd (TVLKE)

ZKB / ZKL

Klareringsbevis export

Tillstånd att ta emot klareringsbevis export (TVEKB)Tullager – hänförande till tullagerförfarandet

Meddelande

Beskrivning

Tillstånd som krävs

CWDS

Standardtulldeklaration

Tillstånd att lämna elektroniska dokument till Tullverket (TVEUP)

CWDP

Standardtulldeklaration i förväg

Tillstånd att lämna elektroniska dokument till Tullverket (TVEUP)

CWDA

Anmälan av varors ankomst

Tillstånd att lämna elektroniska dokument till Tullverket (TVEUP)

CWDR

Rättning av standardtulldeklaration i förväg

Tillstånd att lämna elektroniska dokument till Tullverket (TVEUP)

CWDC

Begäran om ändring av godtagen/frigjord tulldeklaration

Tillstånd att lämna elektroniska dokument till Tullverket (TVEUP)

CWDF

Frigjord tulldeklaration

Tillstånd att lämna elektroniska dokument till Tullverket (TVEUP)

CWAP 

Ändrade uppgifter i frigjord tulldeklaration

Tillstånd att lämna elektroniska dokument till Tullverket (TVEUP)

 

 

Anläggning för tillfällig lagring

Meddelande

Beskrivning

Tillstånd som krävs

TSPR

Medgivande om bortförande

Tillstånd att lämna elektroniska dokument till Tullverket (TVEUP)

Tillstånd till Anläggning för tillfällig lagring (EUTST eller TVTFL)

 

 

Övrigt

Meddelande

Beskrivning

Tillstånd som krävs

FRA

Fråga status

Tillstånd att lämna elektroniska dokument till Tullverket (TVEUP)

Uppdaterad: 2018-04-18Captcha * (obligatorisk)