Tullverket

EDI-system, förteckning över godkända system

Här nedan hittar ni godkända EDI-system för informationsutbyte med Tullverket. Listan presenteras i bokstavsordning.

Tullverket har delat upp tulldeklarationssystem i två kategorier, godkända EDI-system och egenutvecklade, även kallade "icke-godkända", EDI-system.

Ett godkänt EDI-system är ett standardsystem, utvecklat av en systemleverantör och som prövats av Tullverket och fått ett godkännande enligt vissa givna kriterier. I prövningen ingår att testa systemet mot Tullverkets testmiljö och att visa upp en systembeskrivning som uppfyller Tullverkets krav.

I kategorin egenutvecklade, eller icke-godkända, EDI-system ingår de system som tillståndshavarna själva utvecklar, samt även de system som inte har genomgått prövning och därmed inte har status godkänt EDI-system.

Skillnaden är framför allt att testförfarandet blir enklare för de tillståndshavare som köper ett godkänt EDI-system. De som använder sig av ett egenutvecklat EDI-system måste göra tester som i stort sett motsvarar de som en systemleverantör gör och de behöver även lämna in en systembeskrivning för prövning.

Bestäm vilket EDI-system ni behöver

Ta kontakt med systemleverantörerna nedan för att utreda vilket system som passar er bäst eller välj att använda ett egenutvecklat EDI-system. Först när ni har bestämt detta kan ni gå vidare och ansöka om EDI-tillstånd.

Godkända EDI-system

System

Version

Godkända meddelanden per teknisk specifikation

ASSIST4 Customs integration

1.0

TDR050:

UGE
ZEM

Butterfly Vision

2.9.1

TDR050:

HNU, HNK, HRT, HBK, DNU, DRT, DBK, DNK, TNU, TRT, UNU, URT, UBK, UKO, UGE, Utökat UGE, UFF, TQN, TQR, OMP

ZEM, UTL

SCTS-NP:
ALI inkl. ZSK, ALE

SCTS-CWHOP: (godkänt i version 2.9.3)

CWDS, CWDP, CWDR, CWDA, CWDC
CWDF, CWAP

SCTS-CWHOA: (godkänt i version 2.9.3)

CWAC, CWDI

CWRA, CWAA, CWPR

SCTS-TSHOA: (godkänt i version 2.9.3)
TSPR

CIS Tull

3.0

TDR050:
HNU, HNK, HRT, HBK, DNU, DRT, DBK, DNK, TNU, TRT, UNU, URT, UBK, UKO, UGE, UFF, TQN, TQR, OMP
ZEM

UTL, ZKH, ZKB

SCTS-NP:
ALI, ALE

SCTS-CWHOP: 
CWDS, CWDP, CWDR, CWDA, CWDC, 
CWDF, CWAP
SCTS-CWHOA:
CWAC, CWDI 
CWRA, CWAA, CWPR

SCTS-TSHOA:
TSPR

CIS Tull ASP

3.0

TDR050:
DNU, DRT, DBK, DNK, HNU, HNK, HRT, HBK, TNU, TRT, UNU, URT, UKO, UBK, UGE, UFF, TQN, TQR, OMP
ZEM

UTL, ZKH, ZKB

SCTS-NP:
ALI, ALE

SCTS-CWHOP: 
CWDS, CWDP, CWDR, CWDA, CWDC, 
CWDF, CWAP
SCTS-CWHOA:
CWAC, CWDI 
CWRA, CWAA, CWPR

SCTS-TSHOA:
TSPR

CMD TDS

7.0

TDR050:
HNU, HNK, HRT, HBK, DNU, DRT, DBK, DNK, TNU, TRT, UNU, URT, UBK, UKO, UGE, UFF, TQN, TQR, OMP
ZEM

UTL (godkänt i version 7.1)

SCTS-CWHOP: (godkänt i version 7.1) 
CWDS, CWDP, CWDR, CWDA, CWDC
CWDF, CWAP

CTDS

1.0

TDR050: (godkänt i Butterfly ver 4.0)

DNU, DRT, DBK, DNK, HNU, HNK, HRT, HBK, TNU, TRT, UNU, URT, UBK, UKO, UGE, UFF, TQN, TQR, OMP

ZEM

UTL

SCTS-NP: (godkänt i Butterfly ver 4.0)
ALI, ALE

SCTS-CWHOP: (godkänt i Butterfly ver 4.0)
CWDS,CWDP, CWDR, CWDA, CWDC
CWDF, CWAP

CustomsWare

4.2.3

TDR050:
DNU, DRT, DBK, DNK, HNU, HNK, HRT, HBK, TNU, TRT,  UNU, URT,  TQN, TQR, OMP
SCTS-NP:
ALI

DSG ICS

2.0

SCTS-AIS:

IE315, IE313, IE323 (SID)

EdiCom Transport

12.2

TDR050:
HNU, HNK, HRT, HBK, DNU, DRT, DBK, DNK, TNU, TR, UNU, URT, UBK, UGE, UFF, TQN, TQR, OMP
ZEM

UTL, ZKH, ZKB (godkänt i version 14.0.3)

SCTS-NP:
ALI inklusive ZSK, ALE (godkänt i version 13.0.05)
ZKL

SCTS-CWHOP:  (godkänt i version 15.0.13)
CWDS, CWDP, CWDR, CWDA, CWDC, 
CWDF, CWAP

EMMA Sped

11

TDR050:

HNU, HNK, HRT, HBK, DNU, DRT, DNK, TNU, TRT, UNU, URT, UBK, UKO, UGE, UFF, TQN, TQR, OMP ZEM

UTL, ZKH, ZKB (godkänt i version 12)

SCTS-AIS:

IE315, IE313, IE323 (SID)

SCTS-NP: 

ALE (godkänt med Emma Sped version 12)

SCTS-CWHOP: (godkänt i version 12)
CWDS, CWDP, CWDR, CWDA, CWDC
CWDF, CWAP

SCTS-CWHOA: (godkänt i version 12)
CWAC, CWDI
CWRA, CWAA, CWPR

ICS via Conex

1.0

SCTS-AIS:

IE315, IE313, IE323 (SID

KSD CWW

4.16

TDR050:
HNU, HNK, HRT, HBK, DNU, DRT, DBK, DNK, TNU, TRT, UNU, URT, UBK, UKO, UGE, UFF, TQN, TQR, OMP
ZEM

UTL, ZKH, ZKB (godkänt i version 4.16)

SCTS-NP:
ALI inklusive ZSK, ALE

DSG GCT

4.16

TDR050:
HNU, HNK, HRT, HBK, DNU, DRT, DBK, DNK, TNU, TRT, UNU, URT, UBK, UKO, UGE, UFF, TQN, TQR, OMP
ZEM

UTL, ZKH, ZKB (godkänt i version 5.20)

SCTS-NP:
ALI inkl. ZSK, ALE

ZKL (godkänt i KSDGCT version 5.27)

SCTS-CWHOP: (godkänt i version 5.29)
CWDS, CWDP, CWDR, CWDA, CWDC, 
CWDF, CWAP

SCTS-CWHOA: (godkänt i version 5.29)
CWAC, CWDI
CWRA, CWAA, CWPR

SCTS-TSHOA:
TSPR

DSG GCT ASP

5.27

TDR050:
HNU, HNK, HRT, HBK, DNU, DBK, DRT, DNK, TNU, TRT, UNU, UBK, UKO, URT, UGE, UFF, TQN, TQR, OMP

ZEM, UTL, ZKH, ZKB 

SCTS-NP:
ALI inkl. ZSK, ALE
ZKL

SCTS-CWHOP: (godkänt i KSDGCT version 5.29)
CWDS, CWDP, CWDR, CWDA, CWDC, 
CWDF, CWAP

SCTS-CWHOA: (godkänt i KSDGCT version 5.29)
CWAC, CWDI
CWRA, CWAA, CWPR

SCTS-TSHOA:
TSPR

KSD-ICS

1.6

SCTS-AIS:
IE315, IE313, IE323 (SID)

KSD TFL

4.16

TDR050:
HNU, HNK, HRT, HBK, DNU, DRT, DBK, DNK, TNU, TRT, UNU, URT, UBK, UKO, UGE, UFF, TQN, TQR, OMP
ZEM

UTL, ZKH, ZKB (godkänt i version 4.16.0.45)

SCTS-NP:
ALI inklusive ZSK, ALE
ZKL

SCTS-CWHOP: 
CWDS, CWDP, CWDR, CWDA, CWDC, 
CWDF, CWAP

SCTS-CWHOA:
CWAC, CWDI
CWRA, CWAA, CWPR

SCTS-TSHOA:
TSPR

LIS

5.PKI

TDR050:
HNU, HNK, HRT, HBK, DNU, DRT, DBK, DNK, TNU, TRT, UNU, URT, UBK, UKO, UGE, UFF, TQN, TQR, OMP
ZEM

UTL, ZKH, ZKB

SCTS-NP:
ALI, ALE
ZKL

SCTS-CWHOP:
CWDS, CWDP, CWDR, CWDA, CWDC
CWDF, CWAP

SCTS-TSHOA:
TSPR

MC

2.3

TDR050:
HNK, DNU, DBK, DRT, DNK, TNU, TRT, UNU, URT, UGE, UFF, TQN, TQR, OMP
ZEM

UTL, ZKH, ZKB (godkänt i version 2.4)

SCTS-NP:
ALI inkl. ZSK, ALE

SCTS-CWHOP: (godkänt i version 2.60)
CWDS, CWDP, CWDR, CWDA, CWDC
CWDF, CWAP

SCTS-CWHOA: (godkänt i version 2.60)
CWAC, CWDI
CWRA, CWAA, CWPR

MIC-CUST

4.4.3

TDR050:
HNU, HNK, HRT, HBK, DNU, DRT, DBK, DNK, TNU, TRT, UNU, URT, UBK, UKO, UGE, UFF, TQN, TQR, OMP
ZEM

ZKH (godkänt i version 4.4.14)

SCTS-NP:
ALI, ALE
ZKL (godkänt i version 4.4.14)

ProTeria Tull

8.6.0

TDR050:
HNU, HNK, HRT, HBK, DNU, DRT, DBK, DNK, TNU, TRT, UNU, URT, UBK, UKO, UGE, UFF, TQN, TQR, OMP
ZEM

UTL, ZKH (godkänt i ProTeria Tull, version 9.0.7)

SCTS-NP:
ALI, ALE

SAP GTS

11.0

TDR050:
HNU, HNK, HRT, HBK, DNU, DBK, DRT, DNK, TNU, TRT, UNU, URT, UGE, OMP
ZEM

UTL, ZKH

SCTS-CWHOP:
CWDS, CWDC
CWDF, CWAP

SOGET ICS

1.0

SCTS-AIS:
IE315, IE313, IE323 (SID)

SYSPED TDS

10

TDR050:
HNU, HNK, HRT, HBK, DNU, DRT, DBK, DNK, TNU, TRT, UNU, URT, UKO, UGE, UFF, TQN, TQR, OMP
ZEM

UTL

TIS

1.1

TDR050:
DNU, DRT, DBK, DNK, HNU, HNK, HRT, HBK, TNU, TRT, UNU, URT, UKO, UBK, UGE, UFF, TQN, TQR, OMP
ZEM

UTL, ZKH, ZKB (godkänt i version 1.3)

SCTS-NP:
ALI inkl. ZSK, ALE (godkänt i version 1.3)
ZKL (godkänt i TIS, version

SCTS-CWHOP: (godkänt i version 1.3) 
CWDS, CWDP, CWDR, CWDA, CWDC
CWDF, CWAP

SCTS-CWHOA: (godkänt i version 1.3)
CWAC, CWDI
CWRA, CWAA, CWPR

TLS

3.33

TDR050:
HNU, HNK, HRT, HBK, DNU, DBK, DRT, DNK, TNU, TRT, UNU, UBK, UKO, URT, UGE, UFF, TQN, TQR, OMP
ZEM

UTL, ZKH, ZKB (godkänt i version 3.48)

SCTS-AIS:
IE315, IE313, IE323 (SID)

SCTS-NP:
ALI inkl. ZSK, ALE (godkänt i version 3.36)
ZKL

SCTS-CWHOP: (godkänt i version 3.56.06)
CWDS, CWDP, CWDR, CWDA, CWDC, 
CWDF, CWAP

SCTS-TSHOA: (godkänt i version 3.56.06)
TSPR

WEBClear

7.0

TDR050:
HNU, HNK, HRT, HBK, DNU, DRT, DBK, DNK, TNU, TRT, UNU, URT, UBK, UKO, UGE, UFF, TQN, TQR, OMP
ZEM

UTL (godkänt i version 7.1)

SCTS-CWHOP:

CWDS, CWDP, CWDR, CWDA, CWDC
CWDF, CWAP

ZODIAK GE

3.7

SCTS-AIS:
IE315, IE313, IE323 (SID)

 

Uppdaterad: 2018-10-19Captcha * (obligatorisk)