Tullverket

EDI – elektroniskt informationsutbyte

EDI är en förkortning som står för Electronic Data Interchange, elektroniskt informationsutbyte. För att ett företag ska kunna använda EDI för att deklarera krävs tillstånd av Tullverket. Företaget måste även få tekniskt och formellt godkännande för anslutningen av sitt EDI-system till Tullverkets EDI-system.

Grundkrav för att ansöka om tillstånd

  • Företaget bedriver eller har planer på att starta import-, export- eller tullagerverksamhet.
  • Företaget är registrerat hos Bolagsverket (undantag finns, t.ex. för enskild firma)
  • Företaget måste ha Eori-nummer
    Läs mer och ansök om Eori-nummer

Ansökan ska vara underskriven av behörig firmatecknare.

Ansökan ska skickas in i original med post till Tullverket.

Följ stegen nedan för att komma igång med elektroniskt informationsutbyte

För att kunna skicka och ta emot EDI-meddelanden måste företaget fullfölja följande steg:

1. Välj EDI-system för att skicka EDI-meddelanden

Ditt företag kan välja att antingen köpa in ett redan godkänt EDI-system eller utveckla ett eget. I tillståndsansökan måste tekniska detaljer för företagets EDI-system anges. Länken nedan visar godkända system och hur ni kan välja ett egenutvecklat EDI-system.

EDI-system, lista med godkända system

2. Ansök om tillstånd för de meddelanden ert företag behöver

Innan ditt företag kan använda det valda EDI-systemet måste ni ha rätt tillstånd. Till exempel behövs tillståndet TVEUP för import-, export eller tullagermeddelanden och tillståndet TVEUT för transiteringsmeddelanden.

EDI - tillstånd och meddelanden

Ovanstående länk gäller även för företag som vill komplettera sina befintliga tillstånd för att kunna skicka eller ta emot fler EDI-meddelanden.

3. Anmäl kontaktperson som fått fullmakt för att hantera signeringscertifikat och beställ signeringscertifikat

I samband med att företaget ansöker om tillstånd till EDI måste ni anmäla en eller flera kontaktpersoner som fått fullmakt för att hantera signeringscertifikat. Observera att de allra flesta företag behöver installera två typer av signeringscertifikat från Tullverket för sin EDI-lösning, Företagets signeringscertifikat och Tullverkets signeringscertifikat.

Anmäl kontaktperson och läs mer om olika typer av signeringscertifikat

Beställ och installera signeringscertifikat

Ovanstående länk (om beställa och installera) gäller även för de företag som behöver förnya signeringscertifikat.

4. Testa det valda EDI-systemet mot Tullverkets system och få tekniskt och formellt godkännande på tillståndsansökan

När företaget har fått tillstånd måste EDI-kommunikationen mellan Tullverket och företaget testas. Tänk på att skicka in tillståndsansökan först och avvakta besked från Tullverket innan ni går vidare och testar.

Testa det valda EDI-systemet

5. Få produktionsmedgivande

Produktionsmedgivande beviljas inte förrän testprocessen och övriga villkor är uppfyllda. Om företaget ska använda ett godkänt EDI-system gör ni slutprov för de meddelanden ni avser att använda sedan ska ni skicka in ett intyg om säkerhetshantering i original för att produktionsmedgivande ska kunna utfärdas.

Läs mer om produktionsmedgivande.

Uppdaterad: 2017-12-11Captcha *