Tullverket

Frågor och svar om hur coronaviruset kan påverka tullhanteringen

Vi svarar på de vanligaste frågorna för hur coronaviruset kan påverka din tullhantering.

Om handel

Vad ska jag göra om jag på grund av sjukdom inte lämnat min deklaration i tid och därmed fått förseningsavgift?

Om du får ett övervägande om förseningsavgift kan du yrka på att sjuk smitta från coronaviruset är orsaken till att du inte inkommit med komplettering i tid. Sen är det upp till den enskilda handläggaren att avgöra från fall till fall.

Vilka kan ansöka om befrielse från tull och moms vid import av varor som skyddar mot eller bekämpar covid-19?

EU-kommissionen beslutade den 3 april 2020 om befrielse från tull och moms vid import av viss skyddsutrustning och viss annan medicinsk utrustning som behövs för att bekämpa covid-19 och för att hjälpa dem som redan har drabbats. Befrielsen gällde till att börja med importer från och med den 30 januari 2020 till och med den 31 juli 2020. Då behovet av skyddsutrustning för att bekämpa pandemin fortfarande är stort har tiden förlängts i ett par omgångar och befrielsen gäller nu till och med den 30 juni 2022.

Läs mer om vem som kan ansöka om tullbefrielse och vilka varor som avses.

Vi är ett privat vårdföretag som bedriver verksamhet för äldre och personer med funktionsnedsättning och som har avtal med en kommun. Kan vi importera skyddsutrustning tullfritt?

Privatägda vård- och omsorgsbolag kan under vissa förutsättningar importera skyddsutrustning som behövs för att bekämpa covid-19 tullfritt. Det krävs då bland annat att företaget helt eller delvis tillhandahåller offentlig verksamhet som är offentligrättsligt reglerad och kontrollerad av myndigheter. Om inte hela er verksamhet utgör offentlig verksamhet beviljas tullfrihet endast för den skyddsutrustning som ska användas i den offentligt finansierade delen av verksamheten.

Om ni har importerat den här typen av varor efter den 29 januari 2020 och betalat tull och moms för dem kan ni ansöka om ändring av deklarationen och återbetalning. Ni ska då kunna visa att villkoren för befrielsen är uppfyllda.

Läs mer om vem som kan ansöka om tullbefrielse och vilka villkor som gäller.

Vilka handlingar utöver de vanliga styrkande handlingarna behöver vi lämna när vi ansöker om tullfrihet för varor som skyddar mot eller bekämpar covid-19?

Den handling ni alltid ska lämna är:

  • försäkran för tullfrihet.

Om importören och mottagaren av varorna är olika juridiska personer ska ni dessutom lämna följande handlingar:

  • mottagningsbekräftelse
  • kontrakt eller avtal mellan importör och mottagare
  • försäljningsfaktura mellan importör och mottagare.

Läs mer om tull- och momsfriheten och de handlingar du ska skicka med.

En tulldeklaration kan ändras upp till tre år efter det att den blivit godtagen. Är det möjligt att få förlängd tidsfrist med anledning av coronaviruset?

Nej, möjligheten att ändra en tulldeklaration upp till tre år efter godtagandet (artikel 173.3 i tullkodexen) gäller fortfarande.

Europeiska kommissionens frågor och svar

Europeiska kommissionen har publicerat ett dokument med frågor och svar om tull- och momsfrihet.

Läs Europeiska kommissionens frågor och svar. (eng)

Om inreseförbudet

Vad innebär inreseförbudet till EU?

Det är Polismyndigheten som svarar för kontroll av personer vid inresa till Sverige. Personer som transporterar varor är undantagna inreseförbudet. Nödvändiga leveranser av till exempel mat och mediciner ska alltså inte påverkas.

Läs om hur inresor till Sverige påverkas på polisen.se.

Vilka råd finns det för resa till andra länder?

Det är Utrikesdepartementet (UD) som utfärdar reseavrådan till andra länder. Se information hos UD.

Var hittar jag information om inreseförbud från andra länder?

Det är Polismyndigheten som ansvarar för kontroll av personer. Se information på polisen.se.

Om coronavirusets påverkan på godsets transportvägar

Hur påverkar stängda gränser godsets transportvägar?

Den fria rörligheten för varor ska upprätthållas, det är EU:s medlemsstater överens om. Godstrafiken ska inte stoppas upp – varken inom EU eller till och från länder utanför EU. Det vi kan se så här långt är att godstrafiken till viss del är minskande men i flera flöden fortfarande normalt. De delar som framför allt påverkats är gods som kommer till Sverige med flyg och färjelinjer där flighter och färjetrafik till viss del har ställts in.

Vad gäller för rennäringen där rennäringsutövare behöver korsa finska gränsen för att kunna utöva sitt arbete?

Ur ett tullperspektiv har inget ändrats vad gäller att flytta renar över gränsen. Vad gäller de finska reglerna, se Gränsbevakningsmyndigheten, Raja.

Vad gör Tullverket?

Hur påverkar stängda gränser och stängda hamnar Tullverkets arbete?

Tullverket har god bemanning och genomför den verksamhet som vi har till uppgift att genomföra. Vi följer utvecklingen och vi samarbetar med andra myndigheter i Sverige, inom EU och i resten av världen.

Är expeditionerna öppna som vanligt?

Ja, våra klareringsexpeditioner är öppna som vanligt.

Undersöker Tullverket försändelser i syfte att hitta smitta vid tullkontroller eller liknande?

Nej, Tullverket undersöker inte försändelser i syfte att upptäcka smitta. Coronaviruset sprids genom kontakt mellan människor eller genom hostningar och nysningar, så kallad droppsmitta. Det finns i nuläget ingenting som tyder på att viruset kan spridas genom att man äter mat eller dricker vatten (källa: folkhälsomyndigheten.se och livsmedelsverket.se).

Samarbetar Tullverket med andra myndigheter?

Tullverket bevakar utvecklingen och följer Folkhälsomyndighetens och andra myndigheters rekommendationer. Vi samarbetar och samverkar med andra myndigheter nationellt och internationellt.

Vad gör Tullverket för att förhindra smittspridning vid nykterhetskontroller?

Vår personal har skyddsutrustning vid kontrollen och vi använder alltid engångsmunstycken.

Hur skyddar Tullverket sina egna medarbetare som möter så mycket människor vid gränsövergångar och klareringsexpeditioner?

Tullverket följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och informerar medarbetarna löpande om utvecklingen och vad som är aktuellt vad till exempel gäller användning av skyddsutrustning.

Tullverket vill också uppmana både företag och privatpersoner att vara extra vaksamma på bedrägerier. Flera typer av bedrägerier har ökat i samband med spridningen av coronaviruset. Bedrägerier kan ske genom att information ser att ut att komma från Tullverket eller annan myndighet men där avsändaren är en bedragare. Tullverket kommer aldrig ringa för att efterfråga koder till Bank-id eller uppmana till att ladda ner filer. Om Tullverket ändrar någon rutin för inbetalning så kommer den informationen att finnas på tullverket.se.

krisinformation.se finns samlad information om coronaviruset från ansvariga myndigheter.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Tull- och momsfriheten för skyddsutrustning m.m. har förlängts och gäller nu till och med den 30 juni 2022.

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.
Har du en fråga kan du kontakta oss via ett webbformulär, e-post eller telefon.
4000