Tullverket

Startsida för företag

error

Informationsträffar för företag

Tullverket erbjuder kostnadsfria informationsträffar där du får veta mer om vad du bör tänka på om du ska handla med länder utanför EU. Läs mer och anmäl dig.

Aktuellt

Plan för införandet av tullkodexen

Den nya tullagstiftningen började att tillämpas den 1 maj 2016. Utgångspunkten är att all tullhantering ska vara digital och införandet av nya och uppdaterade it-system sker stegvis fram till och med år 2025.