Tullverket

Startsida för företag

error

Information till företag med anledning av coronaviruset

Läs hur spridningen av coronaviruset kan påverka din tullhantering.

Aktuellt

Brexit

Handels- och samarbetsavtalet mellan EU och Storbritannien började gälla den 1 januari.


  • Utökade öppettider på klareringsexpeditionen i Norrköping

    Från och med den 1 april utökas öppettiderna på klareringsexpeditionen i Norrköping. De nya öppettiderna är måndag till fredag klockan 08.00–16.00.
  • Kontroll av träemballage i sändningar från Kina, Belarus och Indien

    För att motverka spridning av växtskadegörare ska Jordbruksverket genomföra en kontrollsatsning där de kontrollerar sändningar med träemballage från Kina, Belarus och Indien. Bakgrunden till satsningen är problem med växtskadegörare som angriper träd och som följer med vissa sändningar med träemballage. Kontrollerna kommer att pågå från den 1 mars 2021 fram till den 31 december 2023.