Tullverket

Aktuellt

Kvotansökningar för stålvaror kan för tillfället inte göras automatiskt via TDS

Tullverket har tidigare informerat om nya kvoter på stålprodukter som gäller från och med den 19 juli 2018. För dessa nya kvoter går det att göra en kvotansökan som innebär en tullsats på 0%. Observera att det för närvarande inte går att ansöka om dessa kvoter automatiskt i TDS.

 

  • 2018-07-18

    Nya kvoter på stålprodukter

    Från den 19 juli 2018 inför EU provisoriska skyddsåtgärder på 23 olika stålkategorier som ytterligare en handelspolitisk åtgärd mot USA:s skyddstullar.
  • 2018-07-12

    Certifikat från Turkiet behöver underskrift

    Certifikat från Turkiet som saknar en underskrift av en turkisk myndighet i fält 11 (för EUR.1 och EUR-MED) respektive fält 12 (för A.TR.) kan inte godtas, vilket innebär att du inte kan begära förmånsbehandling med stöd av ett sådant certifikat.