Tullverket

Aktuellt

Nya beloppsgränser från 1 januari

Tullfriheten för försändelser av ringa värde höjs nästa år. Det gör också beloppen för varor som resande får ha med sig i sitt personliga bagage.

Här hittar du de nya beloppsgränserna.

  • 2020-01-15

    Rapporter från bokföringen för anläggning för tillfällig lagring

    Du som driver en anläggning för tillfällig lagring ska kunna styrka din bokföring när Tullverket begär det. Du ska kunna ta fram uppgifter ur bokföringen och visa upp dessa för Tullverket. Vilka uppgifter Tullverket begär beror på vad vi vill kontrollera.
  • 2020-01-14

    Endast ett fåtal länder utfärdar GSP-certifikat

    Från ett stort antal länder kan ursprungsintyget GSP-certifikat form A inte längre utfärdas. Istället ska ursprungsförsäkran med Rex-nummer upprättas av exportören i GSP-landet. Du som importerar varor med ursprungsintyg från GSP-länder måste kontrollera vad som gäller för det GSP-land du importerar från, om du inte redan vet det.