Tullverket

Aktuellt

Direkt från tillfälligt lager i hamn eller terminal till tullager

Varor som du importerar från ett land utanför EU till Sverige placeras ofta på ett tillfälligt lager när de kommer in i landet. Lagret brukar ligga i en hamn eller på en terminal. Med det nya tullagerförfarandet kan du nu lämna ut dina varor från det tillfälliga lagret och direkt befordra dem till ett tullager.