Tullverket

Aktuellt

Tullverket omprövar fler tillstånd

Under april kommer Tullverket att påbörja omprövningarna av ytterligare några tillståndstyper. I de fall ett företag har flera av de tillstånden kommer Tullverket i möjligaste mån att ompröva alla tillstånd vid samma tillfälle. Tullverket tar kontakt när det är dags att inleda en omprövning.

  • 2018-04-06

    Svarskodlistan TDR050

    Ny version av svarskodlistan TDR050 finns nu på tullverket.se
  • 2018-03-27

    Ny validering för tullager

    Från och med den 23 april kommer vi att validera att garantireferens finns med i tulldeklarationen vid hänförande till tullagerförfarandet.