Tullverket

Segla med fritidsbåt över Sveriges gräns

Du som seglar från ett land utanför EU till Sverige kan ha din båt tillfälligt i Sverige i 18 månader utan att betala några avgifter.

Definitionen av en fritidsbåt är en båt som

  1. endast används för privat bruk, alltså inte för kommersiellt bruk
  2. seglar ”på egen köl”
  3. bara har med förnödenheter, proviant och personliga tillhörigheter för de personer som är ombord.

Då behöver du inte anmäla din fritidsbåt till Tullverket

Du behöver inte anmäla båten om du kommer resande som turist från ett land utanför EU till Sverige om

  • du är bosatt utanför EU
  • båten är kvar i Sverige eller EU i högst 18 månader från och med att du seglar in i EU
  • du har för avsikt att nyttja båten när den är i Sverige.

Du behöver inte återvända till det land du kommer ifrån efter att 18 månader har gått, däremot behöver båten föras ut från EU.

Då ska du anmäla din fritidsbåt till Tullverket

Du behöver anmäla båten om du kommer resande som turist från ett land utanför EU till Sverige om

  • du överskrider tidsgränsen på 18 månader
  • du bor i Sverige eller EU och turistar i Sverige med en båt registrerad utanför EU
  • du lämnar båten för vinterförvar i Sverige.

Om du har båten i vinterförvar i Sverige och inte har avsikt att använda båten kan förvaret räknas som aktiv förädling (bottentvätt, motorrenovering med mera), vilket bara aktörer som har tillstånd får utföra.

Du anmäler import av din fritidsbåt på en av våra tullklareringsexpeditioner.

Tullklareringsexpeditioner

Vissa varor behöver anmälas till Tullverket

Du kan behöva anmäla vissa varor som du för med dig när du seglar en fritidsbåt över den svenska gränsen. Reglerna är olika beroende på varifrån du kommer och vilka varor du för med dig på båten. Du anmäler varorna på en av våra tullklareringsexpeditioner.

Varor med särskilda regler

Tullklareringsexpeditioner

Om expeditionen är stängd kan du göra din anmälan till Tullverkets ledningscentral dygnet runt:

Telefon: 08-405 05 70
Telefax: 08-654 06 11
Mejladress: desk@tullverket.se

Varor som är värda mer än 3 300 kronor

Om du reser till Sverige från ett land utanför EU och har köpt med dig varor värda mer än 3 300 kronor behöver du betala tull, moms och eventuellt andra skatter för varorna. Samma sak gäller varor för kommersiellt bruk.

Avgifter när du handlar från ett annat land

Tullräknaren – räkna ut vad varan kostarTullverket och Kustbevakningen kan utföra kontroller

Tullverket och Kustbevakningen samverkar för att kontrollera sjötrafiken. Båda myndigheterna har rätt att utföra tullkontroller ombord och i hamnar. Under en tullkontroll måste alla personer som är ombord lämna de uppgifter och visa de handlingar som tjänstemännen kräver. Befälhavaren på fritidsbåten är skyldig att hjälpa till vid kontrollen.

Sidan uppdaterades:

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)