Tullverket

Paket med vapen och farliga föremål

Du behöver alltid anmäla till Tullverket när du tar emot ett paket med skjutvapen och ammunition. Du kan även behöva anmäla att du tar emot ett paket med övriga vapen, farliga föremål och laserpekare.

När du köper ett skjutvapen, ammunition, ett farligt föremål eller en laserpekare på nätet kan det krävas tillstånd från den svenska polismyndigheten, Inspektionen för strategiska produkter eller Strålsäkerhetsmyndigheten. Ta reda på vad respektive myndighet kräver i just ditt fall.

Läs mer om vapen hos Polismyndigheten

Läs mer om vapen hos Inspektionen för strategiska produkter

Läs mer om laserpekare hos Strålsäkerhetsmyndigheten

Varifrån kommer paketet?

Reglerna är olika beroende på om paketet skickas från ett annat EU-land eller från ett land utanför EU.

Paket från ett annat EU-land

Den transportör som fraktar ditt paket ansvarar för att anmäla det till Tullverket vid gränsen.

Om paketet innehåller skjutvapen ska den som för in paketet till Sverige se till att följande blankett är ifylld och undertecknad:

730.1 Uppgift om införsel eller utförsel av skjutvapen för annat ändamål än tillfällig jaktPDF

730.5 Uppgift om införsel eller utförsel av skjutvapen och ammunition för annat ändamål än tillfällig jakt och tävling (tilläggsblad)PDF

Sök tillstånd

Du kan behöva tillstånd från flera olika myndigheter beroende på vilket slags vapen eller föremål paketet innehåller. Tänk på att söka tillstånd i god tid innan du tar emot paketet.

Röd fil vid gränsen

Vid gränsen ska transportören lämna in blanketten och även visa upp eventuella tillstånd för vapnet eller föremålet för en tulltjänsteman.

Paket från ett land utanför EU

Den transportör som fraktar ditt paket ansvarar för att anmäla det till Tullverket vid gränsen.

Den som för in paketet till Sverige ansvarar för att följande blankett är ifylld och undertecknad:

Ladda ner blanketten Enhetsdokument (pdf)PDF

Ta hjälp av deklarationshandledningen när du fyller i enhetsdokumentet

Om paketet innehåller skjutvapen ska även följande blankett vara ifylld och undertecknad

730.1 Uppgift om införsel eller utförsel av skjutvapen för annat ändamål än tillfällig jaktPDF

730.5 Uppgift om införsel eller utförsel av skjutvapen och ammunition för annat ändamål än tillfällig jakt och tävling (tilläggsblad)PDF

Röd fil vid gränsen

Vid gränsen ska transportören lämna in de två blanketterna och även visa upp eventuella tillstånd för vapnet eller föremålet för en tulltjänsteman.

Betala avgifter

Du kan behöva betala tull och moms för vapnet eller föremålet.

Läs mer om olika avgifter.

Det här är skjutvapen

Som skjutvapen räknas

 • kul- och hagelvapen
 • armborst
 • tårgas- och pepparsprayanordningar
 • elpistol eller liknande anordningar
 • vissa vapendelar.

Det här är ammunition

Med ammunition menas patroner och projektiler till handvapen samt tändhattar och andra tändmedel till sådana patroner och projektiler.

Det här är övriga vapen

Det finns olika sorters vapen som inte enligt lag definieras som skjutvapen. Olika vapen omfattas av olika regler och kräver olika tillstånd.

Luft- och kolsyrevapen (effektbegränsade vapen)

Med luft- och kolsyrevapen menas så kallade effektbegränsade vapen. Det är vapen som drivs med till exempel gas, kolsyra, luft, fjäder eller annat jämförbart drivmedel.

Du kan ta med dig ett luft- eller kolsyrevapen till Sverige utan tillstånd om:

 1. Du är över 18 år.
 2. Vapnet har en effektbegränsningen som innebär att projektilen som skjuts ut har en anslagsenergi som är mindre än 10 joule fyra meter från vapnets mynning.
 3. Anslagsenergin är max 3 joule fyra meter från vapnets mynning för ett helautomatiskt vapen.
 4. Anslagsenergin är max 10 joule fyra meter från vapnets mynning för ett halvautomatiskt vapen.
 5. Projektilen (färgampullen) har en minsta diameter om 16 mm (gäller paintballvapen).


Ett exempel på ett effektbegränsat vapen är ett luftgevär med en 4,5 mm luftgevärskula som färdas i max 200 m/sek, uppmätt fyra meter från vapnets mynning.

Om ditt luft- och kolsyrevapen inte uppfyller kraven för att slippa tillstånd i listan ovan måste du ha en licens för vapnet. Då gäller samma regler som för vanliga skjutvapen och du ska alltid anmäla till Tullverket när du för vapnet över gränsen.

Harpunvapen

Du behöver tillstånd från den svenska polismyndigheten för att ta med dig harpunvapen till Sverige om:

 1. Du är under 18 år.
 1. Avståndet mellan framkanten på bågen till upphakningsanordningen är över 50 cm.
 1. Harpunen drivs med fler än ett spännband.
 1. Harpunen drivs ut med explosiva ämnen som kolsyra, komprimerad luft eller spiralfjäder.

Det här är farliga föremål

Med farliga föremål menas springknivar, springstiletter, butterflyknivar, knogjärn, kaststjärnor, batonger, karatepinnar, blydaggar, riv- eller nithandskar, spikklubbor och liknande. För att få föra in ett sådant föremål till Sverige måste du ha ett särskilt tillstånd från den svenska polismyndigheten.

Tillstånd för laserpekare

Du behöver tillstånd från Strålsäkerhetsmyndigheten för att få ta med dig en stark laserpekare till Sverige. Med stark laserpekare menas en batteridriven laserpekare som ska hållas i handen och som tillhör laserklass 3R, 3B eller 4. I de flesta fall innebär det laserpekare som är starkare än 1 milliwatt (1 mW).

Sidan uppdaterades: 2020-10-23

Vad är ändrat: Quality assured


4000