Tullverket

2017-06-07

Nyhet

Ytterligare funktioner för nya tullagerförfarandet

Det finns nu ytterligare funktioner för tullagerförfarandet.

De här funktionerna innebär bland annat följande:

  • När det lämnas en deklaration i förväg kan nu en tredje aktör, till exempel ett ombud, anmäla varors ankomst och därmed aktivera tulldeklarationen för tullagerförfarandet.
  • När det sker ändringar av tulldeklarationer vid hänförandet till tullagerförfarandet kommer både deklaranten och tillståndshavaren att kunna meddelas beslut om ändring i ett meddelande från Tullverket.
  • En annan nyhet är att meddelandet ”medgivande om bortförande” (TSPR) är infört. Detta innebär att tillståndshavaren för ett tillfälligt lager får ett bevis på att man kan lämna ut varor i samband med att varorna blir frigjorda för tullagerförfarandet. Meddelandet kan man antingen prenumerera på (genom EDI-tjänsterna) eller ladda ner i tjänsten "Medgivande om bortförande eller utlämning" här på tullverket.se.
    Motsvarande meddelande för hantering mellan olika tullager kallas för ”Medgivande om utlämning” (CWPR) och fungerar på samma sätt.
  • Avvikelserapportering har också införts som medför att tillståndshavaren nu kan meddela avvikelser när det ankommer varor som inte överensstämmer med tulldeklarationen eller om det skulle uppkomma avvikelser under själva lagringen.
  • It-stödet för det nya tullagerförfarandet kan tillämpas både som uppgiftslämning via system-till-system och som tjänster på tullverket.se.

Uppdaterad: 2017-06-07