Tullverket

Publicerad: 2018-08-29

Nyhet

Webbseminarium anläggning för tillfällig lagring

Under webbseminariet kan du lära dig mer om den nya hanteringen för att deklarera varor till anläggning för tillfällig lagring. Seminarierna genomförs vid tre olika tillfällen i september beroende på vilket transportslag varorna ankommer med: väg, flyg eller sjö. I webbseminariet kan du passa på att ställa skriftliga frågor via en chatt.

Det enda du behöver för att delta är en dator och högtalare eller hörlurar. Webbseminariet är kostnadsfritt och du kan även se det i efterhand.

Så ansluter du till webbseminariet

Du kan ansluta till seminariet strax före utsatt starttid. Anslut som gäst och skriv ditt företags och ditt namn i inloggningsrutan, som "Företagsnamn, För- och efternamn". Då släpps du in till seminariet. Själva föreläsningen tar ungefär 50 minuter och sedan startar frågestunden där du ställer frågorna skriftligt i chatten och vi svarar muntligt.

Mötesrummet öppnar cirka 15 minuter före sändning och vi rekommenderar att du går in och testar dina inställningar innan mötet startar. Följ instruktionerna i mötesrummet. 
 
Maila gärna dina frågor i förväg till projekt.tillfalliglagring@tullverket.se så har vi möjlighet att besvara dem av allmän karaktär på webbseminariet eller via direktsvar till dig.

Klicka på länken till det webbseminarium du vill delta i för att ansluta.

Väg: Den 17 september, start klockan 13.00

Flyg: Den 20 september, start klockan 13.00

Sjö: Den 21 september, start klockan 09.30

Vilka är förändringarna?

I Sverige genomför vi just nu en förändring för anläggningar för tillfällig lagring som kommer att innebära en helt ny process och ett elektroniskt uppgiftslämnande. Från och med den 1 februari 2019 kan man börja lämna uppgifter elektroniskt till Tullverket, övergången till elektronisk uppgiftslämning kommer att pågå under ett års tid.  Det behöver inte vara den som har tillståndet till lagret som lämnar deklarationen. Den kan också lämnas av någon annan aktör som har tillgång till uppgifterna, exempelvis transportören. Det blir alltså en skillnad i ansvar och roll om man är lagerhavare (innehar tillståndet) eller lämnar deklarationen (uppgiftslämnare). Det finns två möjligheter att lämna och aktivera deklarationen elektroniskt: via en system-till-system-lösning eller via en tjänst som kommer att nås från tullverket.se.
 
Omprövningen av tillstånden påbörjades under april 2018. Under tillståndsomprövningen kommer Tullverket enbart att granska de kriterier som är kopplade till tillståndet, och vi kommer inte att bedöma den elektroniska uppgiftslämningen.
 

Om du får problem

Om du under webbseminariet skulle tappa kontakten med mötet så testa att stänga ned webbläsaren och anslut via länken igen. Om du trots det skulle ha problem att ansluta till mötet går det bra att kontakta oss via e-postadress webbsem.support@tullverket.se. E-posten kontrolleras enbart under själva mötestiden så det går inte att kontakta oss via den innan själva mötet. 
 
Läs mer om anläggning för tillfällig lagring

Uppdaterad: 2018-08-30