Tullverket

Publicerad: 2018-01-26

Nyhet

Världstulldagen 2018 – En säker affärsmiljö för ekonomisk utveckling

Den 26 januari är det Världstulldagen 2018. Generalsekreteraren för Världstullorganisationen (WCO), Kunio Mikuriya, har tillkännagett att 2018 kommer att ägnas åt att stärka säkerheten i näringslivet.

WCO:s tema En säker affärsmiljö för ekonomisk utveckling bygger på tre nyckelfaktorer för hur tullmyndigheterna kan bidra till att göra affärsmiljön stabilare:

Gynnsam miljö – genom effektivisering av förfaranden, angripande av korruption, förbättrad integritet och underlättande av rörligheten för varor, transportmedel och människor i allmänhet.

Säker miljö – genom att bekämpa gränsöverskridande brottslighet, inklusive olaglig finansiering av internationell terrorism genom handelsverksamhet, stoppas sändningar av olagliga varor som kan äventyra människors hälsa och säkerhet.

Rättvis och hållbar miljö – genom att förhindra import av olagliga varor som strider mot immateriella rättigheter, varor som smugglas in i ett land för att undvika betalning av tull eller varor med avsiktligt felrapporterat värde som kan orsaka stor skada för ett lands ekonomi. WCO har i dag 180 medlemsländer och är därmed den tredje största mellanstatliga organisationen efter FN och Interpol.

Tulldagen inleds 26 januari 2018

WCO: s tema kommer att lanseras på Världstulldagen som den globala tullgemenskapen årligen firar  den 26 januari, till ära av tullsamarbetsrådets första inledande sammanträde samma datum 1953.

Mer information

Läs mer om Världstulldagen hos WCO

Uppdaterad: 2018-01-26