Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Validering för försändelser av ringa värde

Från den 1 februari 2019 kommer vi att validera att försändelser av ringa värde, som du begär tullfrihet för, inte har varit hänförda till ett annat tullförfarande innan de övergår till fri omsättning.

Valideringen innebär att när du begär tullfrihet enligt artikel 23 i förordning (EG) nr 1186/2009 kan du bara använda förfarandekod C07 i kombination med förfarandekod 4000, 4200 och 4500.

Av artikel 23 i förordning (EG) nr 1186/2009 framgår att tullfrihet gäller för försändelser som innehåller varor med ett sammanlagt värde av 1600 kronor (från och med den 1 januari 2019) och som sänds direkt från ett tredjeland till en mottagare i EU. Det innebär att försändelsen ska deklareras för övergång till fri omsättning direkt eller efter tillfällig lagring för att tullfrihet ska medges.

Valideringen i TDS tar bort möjligheten att använda förfarandekoden för tullfrihet för försändelser av ringa värde (C07) tillsammans med någon annan förfarandekod än 4000, 4200 och 4500. Deklarationer med annan kombination kommer från och med 1 februari 2019 att avvisas med svarskod 681 ”Angivet förfarande (37:1) är felaktigt”.

Läs mer i Rådsförordning 1186/2009PDF

Sidan uppdaterades: