Tullverket

2016-12-22

Nyhet

Vad gäller när tullagerförfarandet avslutas med transitering?

När varor efter lagring ska hänföras till ett annat tullförfarande ska en ny deklaration göras och tullagerförfarandet avslutas.

Du, som tillståndshavare, ska kontrollera att det är rätt varor som lämnas ut i förhållande till vad som anmälts till ett nytt förfarande. Du ansvarar också för att uppdatera tullagerbokföringen med relevant information om utlämningen av varorna.

I samband med att du avslutar tullagerförfarandet med transitering ska du alltid hänvisa till en tidigare handling. Nedanstående uppgifter lämnar du i fält 40, tidigare handling, på transiteringsföljedokumentet: 

  • dokumentkod: ZZZ (other) 
  • dokumentreferens: MRN-numret till den tulldeklaration som registrerades vid hänförande till tullagerförfarandet (för tillstånd utfärdade efter den 1 maj 2016) eller godsnummer/IG-nummer bestående av godslokalkod + löpnummer (för tillstånd utfärdade före den 1 maj 2016).

Mer information

Tullager, framtida förändringar

Transitering av varor