Tullverket

Publicerad: 2018-03-13

Nyhet

Ursprungsdeklarationen och returvaror i Ceta-avtalet

Här kan du läsa om vilket ursprungsland du kan ange i de ursprungsdeklarationer som används för att styrka ursprung i handeln mellan EU och Kanada, och hur du ansöker om förmånsbehandling för EU-varor som kommer i retur från Kanada.

Ursprungsland i ursprungsdeklarationer

Kanada och EU har enats om att vara flexibla och att inte underkänna deklarationer där det enbart står ”EU” eller ”Canada” , trots att det i fotnoten till ursprungsdeklarationstexten  i avtalet står att det är ”Canada/EU” som ska anges. Det innebär att i en ursprungsdeklaration för ursprungsvaror som du exporterar till Kanada kan du alltså skriva ”Canada/EU” som ursprung eller enbart ”EU”. Även om du anger ”Canada/EU” betyder det inte att dina varor har ett gemensamt ursprung i båda länderna  ̶  ursprunget är fortfarande antingen EU eller Kanada.

Så här ser texten ut för en ursprungsdeklaration:
“The exporter of the products covered by this document (Customs Authorisation No*) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of (**) preferential origin.”

* Rex-nummer.
** Canada/EU eller enbart EU eller enbart Canada.

Returvaror från Kanada

En vara som kommer i retur kan i de flesta frihandelsavtal i normalfallet inte få förmånsbehandling, utan omfattas istället av returtullfrihetsbestämmelserna. Inom Ceta är det däremot möjligt att få förmånsbehandling för en vara med EU-ursprung som kommer tillbaka till EU från Kanada med en ursprungsdeklaration. Förutsättningen för att kunna ställa ut ursprungsdeklarationen i Kanada är att det finns en ursprungsdeklaration från EU för varan som tidigare exporterats.  När varan kommer tillbaka till EU anger du i importdeklarationen EU som ursprungsland tillsammans med dokumentkoden för returvaror med EU-ursprung inom Ceta.

 

Läs mer och ansök om Rex.
Läs mer om fakturadeklarationer, ursprungsdeklarationer och ursprungsförsäkringar.
Läs mer om ursprungsreglerna för Ceta.
Läs EU-kommissionens vägledning för Ceta (på engelska).

Uppdaterad: 2018-03-14