Tullverket

Publicerad: 2017-10-05

Nyhet

Två olika dröjsmålsräntor

I och med ny lagstiftning måste vi hädanefter debitera dröjsmålsränta enligt två olika lagstiftningar. Tullverket kommer därför att debitera två olika dröjsmålsräntor i TDS, en för tull och en för annan skatt än tull.

Tullverket kommer nu att debitera dröjsmålsränta även vid tullinitierade förtullningar. De olika räntorna är:

  • dröjsmålsränta för tull enligt artikel 114 i tullkodexen; den här räntan motsvarar Riksbankens reporänta + 2 %
  • dröjsmålsränta för annan skatt än tull enligt 2 kap. 8 § i tullagen; den här räntan motsvarar basräntan + 15 %.

Uppdaterad: 2017-10-05