Tullverket

2018-06-21

Nyhet

Tullverket välkomnar dom om röktobak

Bolaget menade att de importerat tobaksavfall och råtobak, Tullverket menade att det istället var röktobak och därmed skulle beläggas med såväl tobaksskatt som tull. Nu ger Kammarrätten i Stockholm Tullverket rätt i en dom som meddelades på torsdagen.

– Det är ett välkommet avgörande från kammarrätten, inte minst då domen blir vägledande för vår verksamhet, säger Jonas Nilsson, biträdande chef för klareringsverksamheten på Tullverket.

Det var 2015 och 2016 som Tullverket stoppade importer på väg till ett svenskt bolag. Enligt tulldeklarationerna innehöll sändningarna tobaksavfall och råtobak, men efter fysisk kontroll gjorde Tullverket en annan bedömning. Sändningarna bestod i själva verket av röktobak och skulle därför beläggas med såväl tobaksskatt som tullavgifter, menade myndigheten.

Beslutet överklagades av bolaget till förvaltningsrätten, som gick på bolagets linje – varorna bedömdes som tobaksavfall. Men nu ändrar alltså Kammarrätten i Stockholm på domen från förvaltningsrätten. Kammarrätten hänvisar till EU-domstolens mål C-638/15 Eko-Tabak och bedömer att den aktuella tobaken är strimlad och går att röka utan ytterligare industriell beredning. Tobaken ska därför betraktas som röktobak och beläggas med tobaksskatt (1 c § första stycket 1 lag om tobaksskatt (1994:1563)). Likaså gör kammarrätten bedömningen att tobaken även tullmässigt är röktobak i enlighet med Förklarande anmärkningar till Kombinerade nomenklaturen (FAKN 2403). Rökbarheten av tobaken har undersökts av ett laboratorium i Tjeckien på uppdrag av Tullverket.

– För oss som myndighet har det varit viktigt att få svart på vitt vad som ska betraktas som strimlad röktobak. Skillnaden i skatt och tull är betydande för olika tobaksvaror, säger Jonas Nilsson.

– Ser man bortom det här ärendet är det också principiellt viktigt att vi vet vilka spelregler som vi och alla andra aktörer har att förhålla sig till. Om definitionen av röktobak är oklar lämnar det ett utrymme för fusk, där tobak kan tas in i landet skattefritt för att sedan säljas vidare utan kontroll. Vi vet att försäljningen av tobak, cigaretter och snus omsätter miljardbelopp i Sverige, och där har Tullverket en viktig uppgift att se till att varorna beskattas rätt och enhetligt vid import och säkerställa uppbörden, fortsätter han.

Det specifika bolag som nu berörs av kammarrättens dom har menat att Tullverkets agerande har stridit mot principen om skydd för berättigade förväntningar. Just denna fråga har dock inte kammarrätten prövat, utan den återförvisas till förvaltningsrätten.

– Det är självklart också en viktig fråga, men oavsett utfall där så har vi nu fått ett kvitto på att vi har rätt i våra bedömningar av vad som ska klassificeras som röktobak, och det är glädjande i sig, avslutar Jonas Nilsson.

Läs mer om domen på kammarrättens webbplats

Uppdaterad: 2018-06-21