Tullverket

Publicerad: 2017-11-17

Pressmeddelande

Tullverket stoppade illegal cigarettfabrik

I dag väcks åtal i ett ärende där Tullverket beslagtagit en illegal cigarettfabrik, över 15 miljoner cigaretter och 10 ton tobak. Även maskiner för tillverkning av cigaretter har tagits i beslag. Nu åtalas tre personer födda på 1980-talet vid Skaraborgs tingsrätt. Brottsmisstanken är grov olovlig befattning med punktskattepliktiga varor. Varorna motsvarar ett värde av undandragna avgifter på cirka 54 miljoner kronor. 

Det här är första gången Tullverket beslagtar en komplett illegal cigarettfabrik.

– Detta är ett av de största beslagen av tobak som någonsin gjorts i Göteborgsområdet, säger Bertil Weingarten vid Tullkriminalenheten i Göteborg. Att beslagta allt från tobak, maskiner för bearbetning av tobak och tillverkning av cigaretter till färdiga cigarettpaket, är mycket ovanligt.

Tullverkets spanare hade under en tid haft en gård i Vara kommun under uppsikt. I början av juli lämnade en mindre skåpbil gården. Skåpbilen stoppades och i den påträffades 250 000 cigaretter och föraren greps.

Därefter genomförde tulltjänstemännen en husrannsakan på en närliggande gård. I fastigheten påträffades över 15,1 miljoner cigaretter och cirka 10,8 ton tobak. I fastigheten upptäcktes även maskiner för bearbetning av tobak samt tillverkning och förpackning av cigaretter. Värdet av cigarettfabrikens maskinpark uppskattas till 8–12 miljoner kronor. De undandragna avgifterna för cigaretterna och tobaken uppgick till cirka 54 miljoner kronor.

Tullverket gjorde ytterligare en husrannsakan vid ett senare tillfälle i ett förråd som hyrdes av en av de misstänkta. I förrådet som låg i Stockholm påträffades sammanlagt 250 000 cigaretter.

På tillslagsdagen på gården greps ytterligare en person och fastighetsägaren greps några dagar senare. De tre misstänkta är födda 1981, 1987 och 1988. Två av dem är hemmahörande i Stockholmsområdet. Om de döms riskerar de fängelsestraff på mellan sex månader och fyra år.

Förundersökningen visar att verksamheten i cigarettfabriken pågått i vart fall sedan 2016. Under 2016 beslagtog Tullverket över 18,2 miljoner cigaretter.

För mer information och bilder, även rörliga kontakta: Tullverkets presstjänst, 0771 450 590

Uppdaterad: 2018-05-28