Tullverket

2017-01-20

Pressmeddelande

Tullverket stoppade droghandel på internet

Åtal har väckts i ett ärende där Tullverket stoppat internetförsäljning av droger. Försäljningen misstänks ha skett via internet på en webbaserad svart marknadsplats via krypterad mejl och under fingerat namn. I dag inleds rättegången för två personer, 36 och 62 år, vid Malmö tingsrätt. Brottsmisstanken är grov narkotikasmuggling, grovt narkotikabrott och dopningsbrott.

Webbaserade svarta marknadsplatser är komplicerade att kontrollera eftersom tillverkning, leverantörer och återförsäljare finns i olika länder. Kommunikationen med kunderna har skett via krypterade mejl och under fingerat namn.

– Drogförsäljning via internet är en relativt ny företeelse och ofta komplexa att utreda. Det här ärendet visar ändå att vi har hittat arbetssätt som ger goda resultat, säger Erik Friberg, chef Tullkriminalenheten i Malmö.

– I utredningen har hundratals köpare av narkotika kunnat identifieras. Vi ser allvarligt på att vem som helst kan köpa och sälja droger till hela Sverige via internet. Där finns information hur man går tillväga och till och med vad man svarar myndigheterna om man upptäcks, säger Erik Friberg, chef Tullkriminalenheten i Malmö.

Tullverkets förundersökning ger exempel på ett tiotal försändelser som stoppats, bland annat två på cirka 0,5 kilo amfetamin vardera. En av de misstänkta har rört sig med stora summor av den digitala valutan bitcoin och använt sig av e-kort samt mottagit pengar genom swish på över 100 000 kronor.
Männen misstänks ha sålt droger på en webbaserad svart marknadsplats i Sverige under åren 2015 och 2016. Tullverkets utredning omfattar närmare 300 försäljningar av droger på internet under fingerat namn. Bland preparaten som sålts finns amfetamin, cannabis och LSD.

En av männens bostad misstänks ha använts till att hantera, förpacka och distribuera droger via postförsändelser till kunder runt om i hela Sverige. Vid en husrannsakan i bostaden påträffades på flera ställen olika typer av narkotika, narkotikaklassade läkemedel och dopningsmedel som togs i beslag.

Om de misstänkta döms riskerar de fängelsestraff på uppemot fem år.

För mer information och bilder kontakta: Tullverkets presstjänst, 0771 450 590