Tullverket

Publicerad:

Pressmeddelande

Tullverket stärker tullkontroller vid
gränsen med fast kamerabevakning

Nu inför Tullverket kameror vid gränsövergångarna i Helsingborgs hamn, på Öresundsbron och i Värtahamnen i Stockholm. Syftet med kamerabevakningen är att förebygga, förhindra och upptäcka brott samt utöva kontrollverksamhet.

Pengar

Kamerabevakningen innebär att Tullverket får utökad och ny förmåga att identifiera
objekt som tidigare har varit svåra att upptäcka. I och med införandet förväntas
antalet grova beslag av narkotika, vapen och annan smuggling att öka.

– Vi ser att den satsning som vi nu fått möjlighet att genomföra ger stora positiva
effekter genom att vi kan identifiera potentiella kontrollobjekt med hjälp av de fasta
kamerorna, säger Lars Kristoffersson, avdelningschef för Tullverkets
brottsbekämpning.

Kamerorna är ett komplement till tulltjänstemännens verktyg för urval och
selektering. Kameraselektering är ett exempel på hur Tullverket tar hjälp av digital
teknik för att utveckla verksamheten och bli ännu mer träffsäkra i kontrollerna vid
gränsen.

– Vi har inlett ett arbete som arbetar för en utökad implementering av fasta
kameror. Vår ambition är att kunna öka antalet platser redan under 2020, säger Lars
Kristoffersson.

Tullverket fick under sommaren 2018 extra medel av regeringen för investering i
teknisk utrustning, som bland annat skulle användas till fast kamerabevakning.

För mer information kontakta Tullverket presstjänst 0771-450 590.

Sidan uppdaterades:

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)