Tullverket

Publicerad: 2018-01-08

Nyhet

Tullverkets lägesbild av organiserad brottslighet 2017

Rapporten Lägesbild organiserad brottslighet 2017 beskriver den organiserade brottslighet som Tullverket har att bekämpa. Målsättningen är att den ska bidra som beslutsunderlag för Tullverkets långsiktiga inriktning av brottsbekämpningens verksamhet.

Lägesbilden beskriver övergripande de aktörer och nätverk som står bakom den tullrelaterade brottsligheten när det gäller hur de samverkar, vilka strategier och resurser de använder och vilka brottsaktiviteter de ägnar sig åt.

Tullverkets lägesbild av organiserad brottslighet 2017PDF

Uppdaterad: 2018-01-08