Tullverket

Publicerad: 2018-06-01

Nyhet

Tullverket omprövar tillstånd till lokalt klareringsförfarande

Under september kommer Tullverket att påbörja omprövningarna av ytterligare några tillståndstyper. I de fall du har flera av tillstånden kommer Tullverket i möjligaste mån att ompröva alla tillstånd vid samma tillfälle. Detta arbetssätt kommer att underlätta för både Tullverket och näringslivet.

De tillståndstyper som ska omprövas är

  • lokalt klareringsförfarande med notering i bokföringen vid export (TVLKE)
  • lokalt klareringsförfarande vid övergång till fri omsättning (TVTKF)
  • lokalt klareringsförfarande vid aktiv förädling (TVLAS).

Efter den 1 maj 2016 motsvaras ovanstående tillstånd av tillstånd till upprättande av tulldeklaration genom registrering i deklarantens bokföring (EUEIR). Tullverket tar kontakt när det är dags att inleda en omprövning.

Vad gäller för tillstånd till upprättande av tulldeklaration genom registrering i deklarantens bokföring (EUEIR)?

Det är viktigt att du som tillståndshavare redan nu tar del av vad som krävs för tillstånd till upprättande av tulldeklaration genom registrering i deklarantens bokföring eftersom det kan behövas förberedelser för eventuell omställning av rutiner för flöden, system och tillstånd. Ett alternativ kan vara att använda en elektronisk standardtulldeklaration.

Nya villkor

  • Direktåtkomst till bokföringen: Oavsett tullförfarande, exempelvis export, övergång till fri omsättning eller aktiv förädling, är det ett krav att tillståndshavaren har direktåtkomst till deklarantens bokföring. Med direktåtkomst menas att du arbetar direkt i deklarantens system och att du själv gör registreringen i deklarantens system. Detta är en förutsättning för att Tullverket ska kunna övervaka och följa upp att tillståndet används korrekt.
  • Export: Tillståndet är endast tillämpligt vid export inom säkerhets- och skyddszonen, till exempel till Norge och Schweiz.  

Att tänka på inför omprövningen

Har du tillgång till alla uppgifter som ska lämnas kan det enklaste sättet vara att skicka in en elektronisk standardtulldeklaration, i dagsläget genom ett UGE-meddelande.

Om du har direktexport och inte har alla uppgifter tillgängliga när varorna lastas för export bör du se över dina exportrutiner och vilka tillstånd du kan behöva.

När omprövningen påbörjas finns det en möjlighet att ansöka om tillstånd till förenklad deklaration export. För att få begränsat uppgiftslämnande för uppgifterna gällande säkerhet och skydd i den förenklade deklarationen behöver du ha tillstånd till AEOS - säkerhet och skydd.

Ansök om tillstånd till AEOS - säkerhet och skydd.

Inga nya krav för övergång fri omsättning och aktiv förädling

Vad gäller övergång till fri omsättning och aktiv förädling finns inga nya krav förutsatt att du arbetar direkt i deklarantens system.

Vill du återkalla ett tillstånd?

Du kan redan nu återkalla ett tillstånd på egen begäran om en omprövning av ett nuvarande tillstånd inte behövs. Du återkallar tillståndet genom att skicka in blanketten Begäran om återkallelse av tillstånd/godslokalkod (TV 706.3).

Ladda ner blanketten Begäran om återkallelse av tillstånd/godslokalkod.PDF

Uppdaterad: 2020-06-05