Tullverket

Publicerad: 2017-10-13

Nyhet

Tullverket kontrollerar ursprungscertifikat

När en deklarant har yrkat på förmånsbehandling i efterhand måste Tullverket kontrollera styrkande handlingar som exempelvis ursprungscertifikat och transportdokument.

EU-kommissionen har tidigare granskat hur Tullverket hanterar ärenden där deklaranten har yrkat på förmånsbehandling. Till följd av den här granskningen kräver kommissionen att vi alltid kontrollerar styrkande handlingar där yrkandet har gjorts i efterhand.

Det här innebär att du som deklarerar och yrkar på förmånsbehandling i efterhand alltid behöver vara beredd på att vi ber dig visa upp styrkande handlingar. De handlingar som kan bli aktuella är ursprungscertifikat eller andra ursprungsintyg som exempelvis fakturadeklarationer. Vi kan även, i vissa fall, vilja se transportdokument som ska styrka direkttransport.

Om ett företag som blir ombett att visa upp handlingar som styrker ursprunget inte kan göra detta, kommer Tullverket att debitera företaget tullavgifter.

Det bästa ditt företag kan göra är att se till att, så långt som möjligt, ha alla handlingar tillgängliga för kontroll redan vid importtillfället. Du som gör en elektronisk deklaration visar upp handlingarna om vi kräver det.

Uppdaterad: 2017-10-13