Tullverket

2017-04-27

Nyhet

Tullverket har påbörjat arbetet med den framtida exporten

Arbetet med den framtida exportproceduren har påbörjats i Tullverket. Det är nu inne i sin analysfas och vi arbetar med att klargöra förutsättningarna för hur exportproceduren kan se ut i framtiden.

För att uppfylla kraven i den nya tullkodexen behöver Tullverket anpassa sina procedurer. Arbetet med exportproceduren har just påbörjats och vi bedömer att det kommer att pågå i flera år. I och med den nya tullkodexen ska tullhanteringen inom EU harmoniseras och alla länder jobba efter gemensamma kravspecifikationer. En kravspecifikation är att det ska vara så enkelt och effektivt att använda en standardtulldeklaration att så många aktörer som möjligt ska kunna använda den.

Just nu arbetar Tullverket bland annat med att ta reda på hur det skulle kunna fungera för företag som exporterar. Ett första steg i det arbetet är en enkät till de företag som idag använder sig av lokalt klareringsförfarande vid export med notering i bokföringen. Det är också dessa företag som inledningsvis kommer att påverkas mest av förändringarna.

Vi kommer under arbetets gång att informera på tullverket.se och i andra forum, till exempel på Tulldagen. Vi kommer även att sätta ihop en referensgrupp utifrån kundpanelen som är knuten till arbetet. Referensgruppen är en del i Tullverkets samråd med näringslivet. Är du intresserad av att delta i någon referensgrupp, anmäl dig till kundpanelen.

Läs mer om den framtida tullhanteringen.

Anmäl dig till kundpanelen.

Uppdaterad: 2017-04-27