Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Tullverket begär ökat anslag för 2022–2024

Kravet på it-utveckling för att digitalisera tullhanteringen får ekonomiska konsekvenser de kommande åren. Budgetunderlaget för 2022–2024 är nu inlämnat till regeringen.

Tullverket har de senaste åren fått ett utökat anslag vilket på ett framgångsrikt sätt har kunnat omvandlas till förbättrade verksamhetsresultat. Enligt plan har antalet anställda ökats och kontrollverksamheten har stärkts. Det har till exempel varit bidragande orsaker till de goda resultaten som finns i 2020 års beslagsstatistik. Den beslagtagna mängden kokain har närmare femdubblats jämfört med 2019, den beslagtagna mängden cannabis har mer än tredubblats och antalet beslagtagna skjutvapen har mer än dubblerats.

Charlotte Svensson

Charlotte Svensson

– Man kan absolut säga att regeringens satsning på Tullverket har gett resultat, säger generaltulldirektör Charlotte Svensson. Men vi behöver fortsatt ökade medel, för det vi kan, vill och måste göra under de närmaste åren kostar mer än vi har i vårt nuvarande anslag. Ett ökat anslag skulle ge oss möjlighet att inte behöva slå av på takten i den utveckling av verksamheten som vi har påbörjat och ge bättre förutsättningar för fortsatta goda resultat även fortsättningsvis.

Digitaliseringen av tullhanteringen kräver mer resurser

Tullverket har som andra myndigheter löpande behov av it-utveckling, men Tullverket har under de kommande åren ett markant större digitaliseringskrav på grund av en omfattande tvingande it-utveckling. Det har att göra med kraven i EU:s nya tullagstiftning om att tullhanteringen inom EU ska bli helt digital och där nu system och e-tjänster ska utvecklas och införas fram till år 2025. För att täcka de kostnader som följer av denna tvingande it-utveckling behöver Tullverket tillföras extra medel.

Fortsatt förstärkning av operativ verksamhet

Utöver behovet av resursförstärkning för it-utveckling lyfter Tullverket behovet att kunna fortsätta att förstärka den operativa verksamheten med medarbetare och nödvändig teknik. Till exempel behöver vi införskaffa nya skannrar under tidsperioden och det finns också behov av att investera i en ny datorhall.

Tullverkets budgetunderlag 2022–2024 Pdf, 1.1 MB.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Ny nyhet