Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Tulltaxan

Förändrade varukoder från den 1 januari 2022

Från den 1 januari finns det nya varukoder i Tulltaxan, samt att vissa varukoder avslutas i och med årsskiftet. Många av dessa nya och avslutade varukoder påverkas av ändringar härledda från KN2022. År 2022 påverkas dessutom nomenklaturen av WCOs HS-ändringar.

Du kan ta del av dessa ändringar antingen med hjälp av i länken medföljande excelblad, eller själv söka fram dessa med hjälp av tjänsten Förändrade varukoder.

Korrelationstabell Tulltaxan 2021-2022 Excel, 93.7 kB.

Tulltaxan – Förändrade varukoder Avslutade varukoder med avslutningsdag 2021-12-31

Tulltaxan – Förändrade varukoder Nya varukoder med startdatum 2022-01-01

KN 2022


Sidan uppdaterades: