Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Tulltaxan

Kvalitetskontroller SEKVA/SEKPP kompletteras med 9NOK för en vara som inte omfattas av SJVFS 2022:37

Från den 2 maj förtydligas undantaget för anmälan av import till Sverige av varor som omfattas av Kvalitetskontroller (SEKVA/SEKPP) enligt SJVFS 2022:37.

  • 9012+CHEDPP.XX.2023.1234567

För en vara med sundhetscertifikat anmäld för kvalitetskontroll till annat EU land än Sverige deklareras med 9012 ihop med det kontrollerande landets ched-pp. Utelämna avgift.

  • 9NOK

Deklarera 9NOK när varan inte omfattas av SJVFS 2022:37. Denna kod används även när ett sundhetscertifikat är avhandlat på tidigare varupost.

  • 9KPP+ CHEDPP.SE.2023.1234567

För en vara med sundhetscertifikat anmäld för kvalitetskontroll till Sverige deklareras med 9KPP. Kontrollavgift för SEKVA (756, 075, 1, (Avgift från Tulltaxan)) tas ut.

Vid kvalitetskontrollavgift där växtskyddskontroller är integrerad (blandad vara) neutraliserar

  • 9KPP växtskyddskontrollen till förmån för kvalitetskontrollen.

Vid växtskyddskontroll där kvalitetskontroll är integrerad (blandad vara) deklareras

  • 9NOK (SEKVA/SEKPP) och sen följer du som vanligt anvisningarna i Tulltaxan för växtskyddskontroller (SEVAX/SESUN/SECPP).

Läs mera i respektive fotnoter till åtgärderna i Tulltaxan.

Kvalitetskontroller

Blandade varor

HJälptabell vid blandade varor


Anmälan import kvalitetskontroll

Anmälan import växtskyddskontroll

EU-kvalitetskontrollerad vara

EU-växtskyddskontrollerad vara

Avhandlad på tidigare vp

CHEDPP kvalitetskontroll

9KPP+CHEDPP.SE

(N851)

9012+CHEDPP.xx

(9007)

9NOK (+CHEDPP.xx)

CHEDPP växtskyddskontroll

(9KPP)

C085+CHEDPP.SE

(9012)

C085+CHEDPP.xx

9085 (+CHEDPP.xx)

Sundhetscert

(9KPP)

N851+Sundcert-id

(9012)

9007+Sundcert-id

(9085)

SEKVA

avgift (756)

(N851)

(9012)

(9007)

(9NOK)

SEVAX

(9KPP)

avgift (755)

(9012)

(9007)

(9085)Sidan uppdaterades:

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)