Tullverket

Publicerad: 2019-12-18

Nyhet

Tulltaxan

Förändrade varukoder från den 1 januari 2020

Från den 1 januari finns det nya varukoder i Tulltaxan, samt att vissa varukoder avslutas i och med årsskiftet. Många av dessa nya och avslutade varukoder påverkas av ändringar härledda från KN2020.

Du kan ta del av dessa ändringar antingen med hjälp av i länken medföljande excelblad, eller själv söka fram dessa med hjälp av tjänsten Förändrade varukoder.

Korrelationstabell Tulltaxan 2019-2020Excel

Tulltaxan – Förändrade varukoder Avslutade varukoder med avslutningsdag 2019-12-31

Tulltaxan – Förändrade varukoder Nya varukoder med startdatum 2020-01-01

KN 2020


Uppdaterad: 2019-12-18