Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Tulltaxan

Passiv alkoholskatt integrerad på varor hänförliga till KN 2207 och 2208

För icke punktskatteregistrerade importörer av varor hänförliga till KN 2207-08, kan från och med 1 juni erlägga alkoholskatten via Tullräkningen. Det är alltså varor som klassificeras under andra varukoder än under KN2207-08, men som innehåller så pass mycket alkohol att dessa hänförs till KN2207-2208 enligt lag om alkoholskatt.

Vid betalning av alkoholskatt i samband med deklaration av villkor 9100, ska mängden alkohol i varorna sammanräknas till antal hela liter ren 100%-alkohol (LPA) som extra mängdenhet (fält 41) för korrekt uttag av punktskatten. Övriga deklarationer använder 0 liter för uppgiftslämning till fält 41.

Övriga importörer deklarerar ingen alkoholskatt och 0 som extra mängdenhet.


Sidan uppdaterades:

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.
Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.
4000