Tullverket

Publicerad: 2017-12-20

Nyhet

Tulltaxan

Förändrade varukoder från den 1 januari 2018

Från den 1 januari finns det nya varukoder i Tulltaxan, samt att vissa varukoder avslutas i och med årsskiftet. Många av dessa nya och avslutade varukoder påverkas av ändringar härledda från KN2018.

Du kan ta del av dessa ändringar antingen med hjälp av i länken medföljande excelblad, eller själv söka fram dessa med hjälp av tjänsten Förändrade varukoder.

Korrelationstabell Tulltaxan 2017-2018Excel

Tulltaxan – Förändrade varukoder Avslutade varukoder med avslutningsdag 2017-12-31

Tulltaxan – Förändrade varukoder Nya varukoder med startdatum 2018-01-01

KN 2018


Uppdaterad: 2017-12-20