Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Tullsuspensioner från den 1 juli

Befrielse från autonoma tullar för vissa jordbruks- och industriprodukter

Ändring av bilaga till förordning 2021/2278om befrielse från Gemensamma tulltaxans tullar för vissa jordbruks- och industriprodukter enligt artikel 56.2c i förordning 952/2013.

Den ska tillämpas från den 1 juli 2021.

Läs mer i förordning 2022/1008

 

 

 

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Default värde

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.
Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.
4000