Tullverket

Publicerad: 2020-06-26

Nyhet

Tullsuspensioner från den 1 juli

Befrielse från autonoma tullar för vissa jordbruks- och industriprodukter

Ändring av bilagor till förordning 1387/2013 om befrielse från Gemensamma tulltaxans autonoma tullar för vissa jordbruks- och industriprodukter.

Den ska tillämpas från den 1 juli 2020.

Läs mer i förordning 2020/874


Sidan uppdaterades: 2020-06-26

Vad är ändrat: