Tullverket

Publicerad:

Nyhet

Tullsuspensioner från den 1 januari

Befrielse från autonoma tullar för vissa jordbruks- och industriprodukter

Förordning 1387/2013 upphör att gälla.

Ändring av bilagor avses i artikel 56.2 c i förordning 952/2013 om befrielse från Gemensamma tulltaxans autonoma tullar för vissa jordbruks- och industriprodukter.

Den ska tillämpas från den 1 januari 2022.

Läs mer i förordning 2021/2278Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Innehållet är kvalitetssäkrat

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.
Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.
4000