Tullverket

Publicerad: 2018-12-29

Nyhet

Tullsuspensioner från den 1 januari

Befrielse från autonoma tullar för vissa jordbruks- och industriprodukter

Ändring av bilagor till förordning 1387/2013 om befrielse från Gemensamma tulltaxans autonoma tullar för vissa jordbruks- och industriprodukter.

Den ska tillämpas från den 1 januari 2019.

Läs mer i förordning 2018/2069

Sidan uppdaterades: 2018-12-29

Vad är ändrat: