Tullverket

Publicerad: 2020-12-28

Nyhet

Tullsuspensioner från den 1 januari

Befrielse från autonoma tullar för vissa jordbruks- och industriprodukter

Ändring av bilagor till förordning 1387/2013 om befrielse från Gemensamma tulltaxans autonoma tullar för vissa jordbruks- och industriprodukter.

Den ska tillämpas från den 1 januari 2021.

Läs mer i förordning 2020/2231Sidan uppdaterades: 2020-12-28

Vad är ändrat: Innehållet är kvalitetssäkrat