Tullverket

Publicerad: 2019-12-31

Nyhet

Tullsuspensioner från den 1 januari

Befrielse från autonoma tullar för vissa jordbruks- och industriprodukter

Ändring av bilagor till förordning 1387/2013 om befrielse från Gemensamma tulltaxans autonoma tullar för vissa jordbruks- och industriprodukter.

Den ska tillämpas från den 1 januari 2020.

Läs mer i förordning 2019/2197

 

 

Uppdaterad: 2019-12-31