Tullverket

Publicerad: 2020-06-26

Nyhet

Tullkvoter från den 1 juli

Öppnande av unionstullkvoter för vissa jordbruks- och industriprodukter

Ändring av bilaga till förordning 1388/2013 om öppnande och förvaltning av unionstullkvoter för vissa jordbruks- och industriprodukter.

Den ska tillämpas från den 1 juli 2020.

Läs mer i förordning 2020/875


Uppdaterad: 2020-06-26