Tullverket

Publicerad: 2020-12-21

Nyhet

Tullkvoter från den 1 januari

Vissa jordbrukskvoter blir först-till-kvarn kvoter den 1 januari 2021

Kommissionen har beslutat att flytta över vissa jordbrukskvoter som inte har utnyttjats fullt ut till att administreras som först-till-kvarn kvoter från och med den 1 januari 2021. Detta innebär att kvoterna går från att vara licenskvoter där ansökan om licens gjordes till Jordbruksverket, till att hanteras som först-till-kvarn kvoter där ansökan om tullkvot görs direkt i importdeklarationen som lämnas till Tullverket.

Detta gäller inte alla jordbrukskvoter utan endast vissa kvoter. Se förordning 2020/1988 för mer information om vilka kvoter som omfattas. Enligt kommissionen flyttas dessa kvoter till först-till-kvarn kvoter för att förenkla administrationen och öka insynen. Några av kvoterna börjar tillämpas den 1 januari 2021 och andra den 1 juli 2021.

Vilka kvoter berörs?

Vissa kvoter för jordbruksprodukter inom sektorer såsom spannmål, ris, frukt och grönsaker, vin, nöt och kalvkött, mjölk och mjölkprodukter och griskött omfattas.

Vissa kvoter kan sökas med ursprung i alla länder utanför EU och andra är landspecifika och kan sökas för import från det landet. Vid ansökan om kvoter från specifika länder kan det krävas uppvisande av särskilda ursprungsintyg. För att se vilka intyg som krävs för respektive kvot se bilaga till förordning 2020/1988.

Vid ansökan för några av kvoterna krävs tillstånd till slutanvändning. För de företag som idag har tillstånd till slutanvändning för import av dessa jordbruksprodukter och ansöker om kvot kan man behöva se över nivån garantin som är ställd för tillståndet för slutanvändning samt villkoren i tillståndet så att de stämmer överens med villkoren för tullkvoten. Till exempel att bearbetning ska ske på ett visst sätt, tid för bearbetning, eller avkastningsgrad.

Mer information

Det finns mer information om vilka kvoter som berörs i förordningen 2020/1988 och förordning 2020/1987.

Information om tullkvoter finns här.

Information om tillstånd till slutanvändning finns här.
Sidan uppdaterades: 2020-12-21

Vad är ändrat: Innehållet är kvalitetssäkrat