Tullverket

Publicerad: 2019-12-31

Nyhet

Tullkvoter från den 1 januari

Öppnande av unionstullkvoter för vissa jordbruks- och industriprodukter

Ändring av bilaga till förordning 1388/2013 om öppnande och förvaltning av unionstullkvoter för vissa jordbruks- och industriprodukter.

Den ska tillämpas från den 1 januari 2020.

Läs mer i förordning 2019/2220
Uppdaterad: 2019-12-31